Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2023-08-17 T1-266
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-14 T1-265
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-222 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-14 T1-264
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-79 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-14 T1-263
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-08-14 T1-262
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2023-08-14 T1-261
Dėl sutikimo nurašyti turtą
2023-08-14 T1-260
Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
2023-08-14 T1-259
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-122 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
2023-08-14 T1-258
Dėl kietojo ar kitokio kuro vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo
2023-08-14 T1-257
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prijungimo būdu“ pripažinimo netekusiu galios
2023-08-14 T1-256
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-156 „Dėl Savivaldybės Kolegijos sudarymo“ pakeitimo
2023-08-14 T1-255
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo
2023-08-14 T1-254
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-10 T1-253
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms
2023-08-10 T1-252
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2023-08-09 T1-251
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2023-07-28 T1-250
Dėl pritarimo dalyvauti projekte
2023-07-27 T1-249
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr.T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-07-25 T1-248
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-07-25 T1-247
Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų skyrimo premijoms gabiems mokiniams ir juos ruošusiems mokytojams
2023-07-24 T1-246
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-07-19 T1-245
Dėl lėšų skyrimo projektui „Plėtoti ir modernizuoti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą Kretingos rajono savivaldybėje“
2023-07-19 T1-244
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-07-19 T1-243
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-07-17 T1-242
Dėl garantijos suteikimo UAB "Kretingos vandenys"
2023-07-14 T1-241
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-156 „Dėl Savivaldybės Kolegijos sudarymo“ pakeitimo
2023-07-12 T1-240
Dėl gatvės pavadinimo Darbėnų seniūnijoje suteikimo
2023-07-12 T1-239
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo“ pakeitimo
2023-07-12 T1-238
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2023-07-11 T1-237
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2023-07-11 T1-236
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo
2023-06-19 T1-235
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo
2023-06-15 T1-234
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2023-06-13 T1-233
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-13 T1-232
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl atlygintinų paslaugų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje kainos nustatymo“ pakeitimo
2023-06-13 T1-231
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-13 T1-230
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2023-06-12 T1-229
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-12 T1-228
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-12 T1-227
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2023-06-09 T1-226
Dėl Kretingos sveikatos centro kūrimo inicijavimo funkcinio bendradarbiavimo būdu
2023-06-09 T1-225
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-06-09 T1-224
Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn
2023-06-09 T1-223
Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2022 m. veiklos ataskaitos ir 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-06-08 T1-222
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo ir dalies patirtų sąnaudų kompensavimo bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-360 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų bei negautų pajamų kompensavimo“ 1.1, 1.2, 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2023-06-08 T1-221
Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašo tvirtinimo
2023-06-08 T1-220
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-08 T1-219
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-08 T1-218
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-243 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-08 T1-217
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijai
2023-06-08 T1-216
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
2023-06-08 T1-215
Dėl savivaldybės buto pardavimo
2023-06-08 T1-214
Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo
2023-06-08 T1-213
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-08 T1-212
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2023-06-07 T1-211
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-202 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2023-06-07 T1-210
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir sudėties tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-07 T1-209
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2023 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2023-06-07 T1-208
"Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo " pakeitimo
2023-06-07 T1-207
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir Kretingos rajono švietimo centro lėšų už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-07 T1-206
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-06-07 T1-205
Dėl pritarimo pasirašyti Projekto "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija" Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/ TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės "Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju" lėšų, jungtinės veiklos sutartį
2023-06-06 T1-204
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-06 T1-203
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Žalgirio seniūnijoje
2023-06-06 T1-202
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-06-06 T1-201
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-06 T1-200
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-06 T1-199
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-06 T1-198
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-06 T1-197
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2023-06-05 T1-196
Dėl valstybės turto perėmimo
2023-06-05 T1-195
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl nuompinigių už Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-01 T1-194
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-31 T1-193
Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo
2023-05-31 T1-192
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-30 T1-191
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-30 T1-190
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo
2023-05-25 T1-189
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-24 T1-188
Dėl sutikimo
2023-05-19 T1-187
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2023-05-19 T1-186
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2023-05-19 T1-185
Dėl tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-05-19 T1-184
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties projektui
2023-05-17 T1-183
Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios
2023-05-17 T1-182
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-05-17 T1-181
Dėl Savivaldybės kolegijos sudarymo
2023-05-16 T1-180
Dėl Etikos komisijos sudarymo
2023-05-16 T1-179
Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo
2023-05-15 T1-178
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2023-05-12 T1-177
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-262 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo" pakeitimo
2023-05-11 T1-176
Dėl Komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo
2023-05-11 T1-175
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-113 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
2023-05-11 T1-174
Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudarymo
2023-05-11 T1-173
Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo
2023-05-10 T1-172
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-10 T1-171
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimo Nr. T2-220 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrai“ pakeitimo
2023-05-10 T1-170
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo
2023-05-10 T1-169
Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prijungimo būdu
2023-05-08 T1-168
Dėl darbo grupės fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti sudarymo
2023-05-05 T1-167
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo