Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2024-04-19 T1-208
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-19 T1-207
Dėl viešosios įstaigos „Minijos futbolo akademija“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2024-04-19 T1-206
Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kretingos rajono Salantų gimnazijai
2024-04-19 T1-205
Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“
2024-04-18 T1-204
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-17 T1-203
Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024-2026 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui
2024-04-17 T1-202
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2024-04-17 T1-201
Dėl 2023 m. Kretingos rajono savivaldybės administracijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2024-04-15 T1-200
Dėl Kretingos rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2024-04-12 T1-199
Dėl etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo Kretingos rajone 2024–2025 metais veiksmų plano patvirtinimo
2024-04-12 T1-198
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su gamintojų ir importuotojų asociacija „Gamtos ateitis“
2024-04-12 T1-197
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais Kartenos bendruomenės centrui "Kartena"
2024-04-12 T1-196
Dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-04-10 T1-195
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-31 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2024-04-10 T1-194
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) tvirtinimo
2024-04-09 T1-193
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2024-04-09 T1-192
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2024–2025 mokslo metams nustatymo
2024-04-09 T1-191
Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
2024-04-09 T1-190
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 m. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 m. ataskaitos tvirtinimo
2024-04-09 T1-189
Dėl projekto „Socialinio būsto plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-04-08 T1-188
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Salantų meno mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-08 T1-187
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos sporto mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-08 T1-186
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2024-04-08 T1-185
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-08 T1-184
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-176 „Dėl Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo ir Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-08 T1-183
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“ pakeitimo
2024-04-08 T1-182
Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius Turgaus a. 7, Salantai, Kretingos r. sav., išdavimo
2024-04-08 T1-181
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2024-04-05 T1-180
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2023–2025 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-05 T1-179
Dėl 2020 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-289 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2024-04-05 T1-178
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos meno mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-05 T1-177
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono švietimo centro nuostatų tvirtinimo
2024-04-05 T1-176
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Kretingos vaikų ugdymo centro pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“ pakeitimo
2024-04-05 T1-175
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-05 T1-174
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų tvirtinimo
2024-04-04 T1-173
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-04 T1-172
Dėl valstybinės žemės sklypo Tiekėjų g. 58, Kretinga nuomos sutarties nutraukimo
2024-04-04 T1-171
Dėl valstybinės žemės sklypo Turgaus a. 7, Salantai, Kretingos r. sav. nuomos sutarties nutraukimo
2024-04-04 T1-170
Dėl patalpų nuomos 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos seimo rinkimams
2024-04-04 T1-169
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos sporto mokyklai
2024-04-04 T1-168
Dėl SĮ „Kretingos turgus“ 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
2024-04-04 T1-167
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-04-04 T1-166
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-04-04 T1-165
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-04-04 T1-164
Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nustatymo
2024-04-04 T1-163
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą, adresu Žemaitės al. 1, Kretinga
2024-04-04 T1-162
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos socialinių paslaugų centrui
2024-04-04 T1-161
Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2023 metų veiklos ataskaitos
2024-04-04 T1-160
Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) tvirtinimo
2024-04-04 T1-159
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-156 „Dėl savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-158
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-157
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos r. gimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-156
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono Salantų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos rajono Salantų gimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-155
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-154
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-153
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-152
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų tvirtinimo
2024-04-04 T1-151
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos mokyklos-darželio „Pasaka“ vaikystės pedagogikos centro struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-150
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ nuostatų tvirtinimo
2024-03-25 T1-149
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-25 T1-148
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-25 T1-147
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-22 T1-146
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo
2024-03-22 T1-145
Dėl Kretingos rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo
2024-03-21 T1-144
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-21 T1-143
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-21 T1-142
Dėl piniginės išmokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Sandrai Grigaitytei-Gedvilienei
2024-03-21 T1-141
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo
2024-03-21 T1-140
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-21 T1-139
Dėl leidimo paimti 2 090,0 tūkst. Eur ilgalaikę banko paskolą
2024-03-19 T1-138
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
2024-03-18 T1-137
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2024-03-18 T1-136
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl paramos Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikiamų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-18 T1-135
Dėl projekto „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-03-18 T1-134
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo
2024-03-18 T1-133
Dėl valstybės turto, adresu Laukžemės g. 11, Darbėnai, Kretingos r. sav., nesutikimo perimti Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn
2024-03-18 T1-132
Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kretingos rajono Kartenos mokyklai-daugiafunkciam centrui
2024-03-18 T1-131
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2024 metų veiklos programos tvirtinimo
2024-03-18 T1-130
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2024 metų veiklos programos tvirtinimo
2024-03-18 T1-129
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos
2024-03-15 T1-128
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-127
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-126
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo
2024-03-15 T1-125
Dėl nepritarimo vystyti vandenilio ir metanolio pramonę Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdžio k.
2024-03-15 T1-124
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-30512 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-123
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-122
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-121
Dėl projekto „Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijose“ įgyvendinimo
2024-03-14 T1-120
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-14 T1-119
Dėl darbo grupės sudarymo žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifams ir taikomoms lengvatoms nustatyti
2024-03-14 T1-118
Dėl projekto „Vandens maršrutų tinklo vystymas Latvijoje ir Lietuvoje, plėtojant tarpsieninį turizmo produktą www.riverways.eu“ įgyvendinimo
2024-03-13 T1-117
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2024-03-13 T1-116
Dėl biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2023 metų ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2024-03-13 T1-115
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2023 metų ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2024-03-13 T1-114
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-366 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo bei Kretingos rajono tarybos 1996-04-29 sprendimo Nr. 21 ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr. T2-38 pakeitimo“ pakeitimo
2024-03-13 T1-113
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialų prijungimo prie Kretingos rajono Salantų kultūros centro ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 bei 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo“ pakeitimo
2024-03-13 T1-112
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
2024-03-13 T1-111
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl darbo grupės fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti sudarymo“ pakeitimo
2024-03-12 T1-110
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2023 metų ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-12 T1-109
Dėl autobusų stočių steigimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo