Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2022-08-11 T1-226
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendime Nr. T2-192 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo"
2022-08-11 T1-225
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamas regionines kultūros tarybas
2022-08-11 T1-224
Dėl negyvenamųjų patalpų Daubėnų g. 4, Dimitravo k., Kretingos sen., Kretingos r. nuomos
2022-08-11 T1-223
Dėl ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2022-08-11 T1-222
Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-08-11 T1-221
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros pakeitimo
2022-08-10 T1-220
Dėl negyvenamųjų patalpų, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos
2022-08-10 T1-219
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-86 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metams sąrašų patvirtinimo" 2 priede
2022-08-09 T1-218
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų formų patvirtinimo
2022-08-08 T1-217
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T2-227 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-08 T1-216
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-08 T1-215
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2022-06-29 T1-214
Dėl įgaliojimo balsuoti Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dalininkų susirinkime
2022-06-21 T1-213
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2022 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2022-06-21 T1-212
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-20 T1-211
Dėl butų pardavimo
2022-06-20 T1-210
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo
2022-06-20 T1-209
Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
2022-06-20 T1-208
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-06-20 T1-207
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2024 metų investicijų plano derinimo
2022-06-17 T1-206
Dėl Dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2022-06-17 T1-205
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-17 T1-204
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-17 T1-203
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo
2022-06-17 T1-202
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-17 T1-201
Dėl pritarimo
2022-06-17 T1-200
Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas
2022-06-16 T1-199
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-16 T1-198
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-06-16 T1-197
Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo
2022-06-16 T1-196
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-16 T1-195
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio priemiesčio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo
2022-06-16 T1-194
Dėl gatvės ir akligatvio pavadinimų suteikimo Vydmantų seniūnijoje
2022-06-15 T1-193
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms
2022-06-15 T1-192
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2022-06-14 T1-191
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendime Nr. T2-154 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"
2022-06-14 T1-190
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-06-14 T1-189
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2022-06-14 T1-188
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
2022-06-14 T1-187
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos seniūnijoje
2022-06-14 T1-186
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo
2022-05-18 T1-185
Dėl Stasio Ruzgailos gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos miesto seniūnijoje
2022-05-18 T1-184
Dėl projekto „Tūbausių tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimas“ įgyvendinimo
2022-05-18 T1-183
Dėl projekto „Darbėnų tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimas“ įgyvendinimo
2022-05-16 T1-182
Dėl Egidijaus Viskonto atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų, praradus pasitikėjimą
2022-05-12 T1-181
Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2022-05-11 T1-180
Dėl Dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo
2022-05-11 T1-179
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-11 T1-178
Dėl pritarimo VšĮ „Minijos futbolo akademija“ tapti Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos nare
2022-05-11 T1-177
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios” pakeitimo
2022-05-11 T1-176
Dėl savivaldybės dalies gyvenamojo namo pardavimo
2022-05-11 T1-175
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo
2022-05-11 T1-174
Dėl strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-05-11 T1-173
Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo
2022-05-11 T1-172
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-05-11 T1-171
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-10 T1-170
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo
2022-05-10 T1-169
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo
2022-05-10 T1-168
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl paramos Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikiamų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-10 T1-167
Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo
2022-04-20 T1-166
Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-04-19 T1-165
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 215-02-27 sprendimo Nr. T2-36 "Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2022-04-19 T1-164
Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų ataskaitų
2022-04-19 T1-163
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo
2022-04-19 T1-162
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo
2022-04-19 T1-161
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-19 T1-160
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2–259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-19 T1-159
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-04-19 T1-158
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-04-19 T1-157
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą
2022-04-19 T1-156
Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-04-19 T1-155
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-04-19 T1-154
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-99 „Dėl 2022–2024 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-19 T1-153
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo
2022-04-19 T1-152
Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto išnuomojimo šešių mėnesių laikotarpiui
2022-04-19 T1-151
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-294 "Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo" pakeitimo
2022-04-19 T1-150
Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-04-19 T1-149
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2022-04-15 T1-148
Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2020 m. rugpjūčio 21 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-886 pasirašymui
2022-04-15 T1-147
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
2022-04-15 T1-146
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-04-15 T1-145
Dėl Dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo
2022-04-15 T1-144
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-04-15 T1-143
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-15 T1-142
Dėl turto perdavimo
2022-04-15 T1-141
Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-04-15 T1-140
Dėl UAB „Kretingos turgus“ 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-04-15 T1-139
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-04-15 T1-138
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-15 T1-137
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-276 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" 2016-2019 metų veiklos plano tvirtinimo" pakeitimo
2022-04-15 T1-136
Dėl Ukrainos Gynėjų gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos miesto seniūnijoje
2022-04-15 T1-135
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-04-14 T1-134
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2022-04-13 T1-133
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimo Nr. T2-229 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo" pakeitimo
2022-04-13 T1-132
Dėl Kretingos rajone numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų iki 2030 metų plano patvirtinimo
2022-04-13 T1-131
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-130
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-129
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-128
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-127
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų ataskaitų