Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2021-08-16 T1-266
Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo
2021-08-16 T1-265
Dėl kišenpinigių smulkioms išlaidoms dydžio patvirtinimo tėvų globos netekusiems vaikams, globojamiems (rūpinamiems) Kretingos socialinių paslaugų centre
2021-08-16 T1-264
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų pakeitimo
2021-08-16 T1-263
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2021-08-16 T1-262
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
2021-08-16 T1-261
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-113 "Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo" pakeitimo
2021-08-12 T1-260
Dėl Vilties gatvės pavadinimo suteikimo Petreikių kaime, Žalgirio seniūnijoje
2021-08-09 T1-259
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo
2021-08-09 T1-258
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2021-08-09 T1-257
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo
2021-06-25 T1-256
Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams “ pakeitimo
2021-06-23 T1-255
Dėl lėšų UAB Kretingos autobusų parko projekto įgyvendinimui skyrimo
2021-06-21 T1-254
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-8 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo
2021-06-21 T1-253
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
2021-06-21 T1-252
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-06-21 T1-251
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-06-21 T1-250
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-21 T1-249
Dėl pritarimo projektui "Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Kretingos rajono savivaldybės administraciniams pastatams"
2021-06-21 T1-248
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 "Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
2021-06-18 T1-247
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-18 T1-246
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
2021-06-18 T1-245
Dėl valstybės turto perėmimo
2021-06-18 T1-244
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2021-06-18 T1-243
Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, IV etapas“
2021-06-18 T1-242
Dėl projekto „Senosios Įpilties (Titvydiškės) ir Grūšlaukės tvenkinių hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimas“ įgyvendinimo
2021-06-18 T1-241
Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Žalgirio seniūnijoje
2021-06-18 T1-240
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2023 metų investicijų plano derinimo
2021-06-18 T1-239
Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pakeitimo
2021-06-18 T1-238
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-06-18 T1-237
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-18 T1-236
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms
2021-06-18 T1-235
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-134 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo“ pakeitimo
2021-06-18 T1-234
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2021-06-18 T1-233
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2021-06-18 T1-232
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų pakeitimo
2021-06-18 T1-231
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2021-06-18 T1-230
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendime Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“
2021-06-18 T1-229
Dėl gatvės pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo
2021-06-18 T1-228
Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-06-18 T1-227
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2021-06-18 T1-226
Dėl negyvenamųjų patalpų, Žemaitės al. 1, Kretingoje, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos
2021-06-18 T1-225
Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo
2021-06-18 T1-224
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo
2021-06-14 T1-223
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“
2021-06-14 T1-222
Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo
2021-05-24 T1-221
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-05-21 T1-220
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-20 T1-219
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo
2021-05-18 T1-218
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2–259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo
2021-05-17 T1-217
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2021-05-17 T1-216
Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės stovykloms, organizuojamoms mokinių vasaros atostogų metu, finansuoti
2021-05-17 T1-215
Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veikos ataskaitos patvirtinimo
2021-05-17 T1-214
Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos tvirtinimo
2021-05-17 T1-213
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendime Nr. T2-160 "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"
2021-05-17 T1-212
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo
2021-05-17 T1-211
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-17 T1-210
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-17 T1-209
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-05-17 T1-208
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-17 T1-207
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“ pakeitimo
2021-05-17 T1-206
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2021-05-17 T1-205
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-172 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise" pakeitimo
2021-05-17 T1-204
Dėl Savivaldybės buto pardavimo
2021-05-17 T1-203
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-17 T1-202
Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-05-17 T1-201
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo
2021-05-17 T1-200
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo
2021-05-17 T1-199
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo
2021-05-17 T1-198
Dėl atstovo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą skyrimo
2021-05-17 T1-197
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2021-05-14 T1-196
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-12 T1-195
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo bei pavadinimų suteikimo Kretingos miesto seniūnijoje
2021-05-12 T1-194
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-05-12 T1-193
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 "Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2021-05-12 T1-192
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės tarybos teisinėms paslaugoms apmokėti
2021-05-12 T1-191
Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo
2021-05-12 T1-190
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2021-05-12 T1-189
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo
2021-05-12 T1-188
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendime Nr. T2-136 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2021-05-12 T1-187
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2021-04-28 T1-186
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio jam nustatymo“ pakeitimo
2021-04-27 T1-185
Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-04-27 T1-184
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-105 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo" panaikinimo
2021-04-22 T1-182
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo
2021-04-22 T1-181
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus nusišalinimo
2021-04-20 T1-180
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
2021-04-20 T1-179
,,Dėl leidimo paimti 180,3 tūkst. Eur ilgalaikę banko paskolą iš akcinės bendrovės Šiaulių banko"
2021-04-20 T1-178
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. Sprendimo Nr. T2-178 „Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
2021-04-19 T1-177
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-19 T1-176
,,Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą"
2021-04-19 T1-175
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2021-04-19 T1-174
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo
2021-04-19 T1-173
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-19 T1-172
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.T2-194 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
2021-04-19 T1-171
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-19 T1-170
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2021-04-19 T1-169
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 sprendimo Nr. 79 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-19 T1-168
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2021-04-19 T1-167
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-04-19 T1-166
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2020 metų investicijų plano derinimo