Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2022-04-13 T1-132
Dėl Kretingos rajone numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų iki 2030 metų plano patvirtinimo
2022-04-13 T1-131
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-130
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-129
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-128
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-127
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų ataskaitų
2022-04-13 T1-126
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-13 T1-125
Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
2022-04-11 T1-124
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų ataskaitų
2022-04-06 T1-123
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-29 T1-122
Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui
2022-03-24 T1-121
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-03-24 T1-120
Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą
2022-03-24 T1-119
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-03-24 T1-118
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio priemiesčio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2022-03-24 T1-117
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-03-21 T1-116
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2021 metų ataskaitų
2022-03-21 T1-115
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-03-21 T1-114
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos
2022-03-21 T1-113
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metams sąrašų patvirtinimo
2022-03-21 T1-112
Dėl gaisrų prevencijos Kretingos rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos patvirtinimo
2022-03-18 T1-111
Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei
2022-03-18 T1-110
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-03-18 T1-109
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-276 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" 2016-2019 metų veiklos plano tvirtinimo" pakeitimo
2022-03-18 T1-108
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-03-18 T1-107
Dėl bendradarbiavimo įgyvendinant tarptautinį projektą
2022-03-17 T1-106
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-17 T1-105
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2021 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms
2022-03-17 T1-104
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms
2022-03-16 T1-103
Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-16 T1-102
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vyskupo M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-16 T1-101
Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-16 T1-100
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 "Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2022-03-16 T1-99
Dėl Kretingos rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendrųjų strateginio veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitos struktūrų patvirtinimo
2022-03-16 T1-98
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-16 T1-97
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo“ pakeitimo
2022-03-15 T1-96
Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Baublių mokyklą-daugiafunkcį centrą
2022-03-15 T1-95
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo
2022-03-15 T1-94
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo
2022-03-14 T1-93
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendime Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-03-14 T1-92
Dėl 2022–2024 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo
2022-03-10 T1-91
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais ir teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2022-03-10 T1-90
Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2022-03-10 T1-89
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-03-10 T1-88
Dėl 2021–2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo
2022-03-01 T1-87
Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Kretingos rajono savivaldybės (Lietuva) ir Polesko rajono savivaldybės (Kaliningrado sritis, Rusija) nutraukimo
2022-03-01 T1-86
Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Kretingos rajono savivaldybės (Lietuva) ir Gvardejsko savivaldybės (Kaliningrado sritis, Rusija) nutraukimo
2022-02-23 T1-85
Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui
2022-02-17 T1-84
Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui
2022-02-15 T1-83
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2022-02-14 T1-82
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo
2022-02-14 T1-81
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo
2022-02-14 T1-80
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-14 T1-79
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-14 T1-78
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo
2022-02-14 T1-77
Dėl kainų už teikiamas socialines paslaugas Dienos veiklos centre nustatymo
2022-02-14 T1-76
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos tvirtinimo
2022-02-11 T1-75
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą
2022-02-11 T1-74
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimo Nr. T2-160 "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
2022-02-11 T1-73
Dėl Miško gatvės Raguviškių kaime Žalgirio seniūnijoje pratęsimo
2022-02-11 T1-72
Dėl Salantų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2022-02-11 T1-71
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo
2022-02-11 T1-70
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-02-11 T1-69
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2022-02-11 T1-68
Dėl Kretingos muziejaus 2022 metų veiklos plano tvirtinimo
2022-02-11 T1-67
Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2022-02-11 T1-66
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2022-02-11 T1-65
Dėl atlygintinų paslaugų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje kainos nustatymo
2022-02-11 T1-64
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2021 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-02-10 T1-63
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2022-02-10 T1-62
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-02-10 T1-61
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2022 metų veiklos plano tvirtinimo
2022-02-10 T1-60
Dėl pritarimo dalyvauti "Tūkstantmečio mokyklų" programoje partnerio teisėmis
2022-02-10 T1-59
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-10 T1-58
Dėl Žemaičių kalbos metams skirtų priemonių plano tvirtinimo
2022-02-09 T1-57
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-02-09 T1-56
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-02-09 T1-55
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-02-09 T1-54
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės struktūrai
2022-02-09 T1-53
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2022-02-09 T1-52
Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu
2022-02-09 T1-51
Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-02-09 T1-50
Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Kretingos seniūnijoje
2022-02-09 T1-49
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2022-02-09 T1-48
Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo
2022-01-19 T1-47
Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo
2022-01-19 T1-46
Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine ir savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo
2022-01-19 T1-45
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-17 T1-44
Dėl projekto „Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Kretingoje“ įgyvendinimo
2022-01-17 T1-43
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo
2022-01-17 T1-42
Dėl projekto pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“
2022-01-17 T1-41
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008-2020 m. ataskaitų aprobavimo
2022-01-17 T1-40
Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai
2022-01-17 T1-39
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2022-01-17 T1-38
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 "Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų" pakeitimo
2022-01-17 T1-37
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2022-01-14 T1-36
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo koregavimo, ištaisant techninę klaidą
2022-01-14 T1-35
Dėl lėšų skyrimo
2022-01-14 T1-34
Dėl skolos pripažinimo beviltiška
2022-01-14 T1-33
Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo