Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2021-03-16 T1-105
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2021-03-16 T1-104
Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-03-16 T1-103
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo
2021-03-15 T1-102
Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-101
Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-100
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-99
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-98
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-97
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2020 metų veiklos ir finansinei ataskaitai
2021-03-15 T1-96
Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo
2021-03-15 T1-95
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2021-03-15 T1-94
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-15 T1-93
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo"pakeitimo
2021-03-15 T1-92
Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo bei kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo
2021-03-15 T1-91
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos tvirtinimo
2021-03-15 T1-90
Dėl leidimo išdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2021-03-15 T1-89
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui" pakeitimo
2021-03-15 T1-88
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2021-03-12 T1-87
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-03-10 T1-86
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo
2021-03-10 T1-85
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2021-03-10 T1-84
Dėl 2021-2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo
2021-03-10 T1-83
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-10 T1-82
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2021-03-10 T1-81
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl priedo fiziniam asmeniui globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir dydžio nustatymo“ pakeitimo
2021-03-10 T1-80
Dėl 2020-2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo
2021-02-19 T1-79
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties projektui
2021-02-18 T1-78
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-17 T1-77
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020¬2023 metų korupcijos prevencijos programos 2020 metų priemonių įgyvendinimui irs Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-02-17 T1-76
Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo
2021-02-17 T1-75
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2021-02-17 T1-74
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo
2021-02-17 T1-73
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-17 T1-72
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių tvirtinimo
2021-02-15 T1-71
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo
2021-02-15 T1-70
Dėl bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų
2021-02-15 T1-69
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2021-02-15 T1-68
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
2021-02-15 T1-67
Dėl tarnybinio nusižengimo
2021-02-15 T1-66
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2021-02-15 T1-65
Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas (II etapas)“
2021-02-15 T1-64
Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams" įgyvendinimo
2021-02-15 T1-63
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-15 T1-62
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“
2021-02-15 T1-61
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“ pakeitimo
2021-02-12 T1-60
Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-02-12 T1-59
Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-02-12 T1-58
Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu
2021-02-12 T1-57
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2021-02-12 T1-56
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-144 "Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo" pakeitimo
2021-02-12 T1-55
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-02-12 T1-54
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-02-12 T1-53
Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų veiklos plano tvirtinimo
2021-02-12 T1-52
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2021 metų veiklos plano tvirtinimo
2021-02-11 T1-51
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje“ pakeitimo
2021-02-11 T1-50
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-11 T1-49
Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2021-02-11 T1-48
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2021-02-11 T1-47
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-11 T1-46
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-11 T1-45
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-11 T1-44
Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų
2021-02-11 T1-43
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos tvirtinimo
2021-02-11 T1-42
Dėl skolos pripažinimo beviltiška
2021-02-11 T1-41
Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Kretingos rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-02-11 T1-40
Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos
2021-01-26 T1-39
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019-2022 metams tvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-26 T1-38
Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai
2021-01-19 T1-37
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
2021-01-19 T1-36
Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo
2021-01-19 T1-35
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
2021-01-19 T1-34
Dėl atleidimo nuo dalies mėnesinio mokesčio už mokslą Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklose
2021-01-18 T1-33
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2021 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2021-01-18 T1-32
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-31
Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo
2021-01-18 T1-30
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo
2021-01-18 T1-29
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-28
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
2021-01-18 T1-27
Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo
2021-01-18 T1-26
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-25
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-01-18 T1-24
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-23
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-01-18 T1-22
Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2021 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2021 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo
2021-01-18 T1-21
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-01-18 T1-20
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo
2021-01-18 T1-19
Dėl sporto salių panaudos
2021-01-15 T1-18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-01-15 T1-17
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-01-15 T1-16
Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo
2021-01-15 T1-15
Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje
2021-01-15 T1-14
Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo
2021-01-15 T1-13
Dėl 2021 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo
2021-01-15 T1-12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-11
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-10
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-9
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2021-01-15 T1-8
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-7
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-6
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-105 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo