Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2022-12-13 T1-370
Dėl vidaus sandorio sudarymo
2022-12-13 T1-369
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
2022-12-13 T1-368
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-12 T1-367
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-12-12 T1-366
Dėl Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro dalininko teisių perdavimo
2022-12-12 T1-365
Dėl Antano Vaičiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos miesto seniūnijoje
2022-12-12 T1-364
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos tvirtinimo
2022-12-12 T1-363
Dėl investicinio projekto „Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato (Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r.) energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę
2022-12-12 T1-362
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-12-12 T1-361
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-12-12 T1-360
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties keitimui
2022-12-09 T1-359
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2022-12-09 T1-358
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašas
2022-12-09 T1-357
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-12-09 T1-356
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-09 T1-355
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo
2022-12-09 T1-354
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo nr. T2-263 „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo
2022-12-09 T1-353
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-284 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2022-12-09 T1-352
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-09 T1-351
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2022-12-09 T1-350
Dėl akligatvių pavadinimų suteikimo Vydmantų seniūnijoje
2022-12-09 T1-349
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo
2022-12-09 T1-348
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-12-08 T1-347
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo
2022-12-08 T1-346
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2022-12-08 T1-345
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2022-12-08 T1-344
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-81 „Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo“ pakeitimo
2022-12-08 T1-343
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-08 T1-342
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-12-08 T1-341
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-08 T1-340
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-08 T1-339
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-08 T1-338
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo
2022-12-07 T1-337
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-99 „Dėl 2022–2024 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-07 T1-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-07 T1-335
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-12-06 T1-334
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-12-02 T1-333
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2022-12-01 T1-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-30 T1-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-11-30 T1-330
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-11-30 T1-329
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2022-11-29 T1-328
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2022-11-23 T1-327
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
2022-11-21 T1-326
Dėl pritarimo įgyvendinti tarptautinį projektą
2022-11-16 T1-325
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-15 T1-324
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-11-15 T1-323
Dėl pritarimo Kretingos istorinės buities rinkinio ginklų ir amunicijos eksponatų nurašymui
2022-11-14 T1-322
Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos kainos nustatymo
2022-11-14 T1-321
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-14 T1-320
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2022-11-14 T1-319
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2021-2030 metais veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-11-14 T1-318
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2022-11-14 T1-317
Dėl lankytinų vietų pavadinimų suteikimo
2022-11-11 T1-316
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-11 T1-315
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-11 T1-314
Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą
2022-11-11 T1-313
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo
2022-11-10 T1-312
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-11-10 T1-311
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos nurašymo
2022-11-10 T1-310
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-217 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-10 T1-309
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-11-10 T1-308
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-11-09 T1-307
Dėl sutikimo leisti įregistruoti buveinę
2022-11-09 T1-306
Dėl Bronislovo Burneikio parko pavadinimo suteikimo
2022-11-09 T1-305
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-09 T1-304
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2022 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2022-11-09 T1-303
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2022-11-09 T1-302
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-11-09 T1-301
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-24 T1-300
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2022-10-20 T1-299
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
2022-10-18 T1-298
Dėl garantijos suteikimo UAB ,,Kretingos vandenys" ilgalaikei paskolai gauti
2022-10-18 T1-297
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-18 T1-296
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo
2022-10-18 T1-295
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-17 T1-294
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
2022-10-17 T1-293
Dėl Dangiro Samaliaus atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo iš pareigų
2022-10-17 T1-292
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2022-10-17 T1-291
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų gavėjų numatytų (planinių) vietų skaičiaus patvirtinimo
2022-10-17 T1-290
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
2022-10-17 T1-289
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-10-17 T1-288
Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo
2022-10-17 T1-287
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-10-17 T1-286
Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui
2022-10-17 T1-285
Dėl projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje"
2022-10-17 T1-284
Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2020 m. rugpjūčio 21 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-886 pasirašymui
2022-10-17 T1-283
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
2022-10-17 T1-282
Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo
2022-10-17 T1-281
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2023–2025 metų veiklos plano tvirtinimo
2022-10-14 T1-280
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo
2022-10-14 T1-279
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-101 "Dėl Leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-10-14 T1-278
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-10-14 T1-277
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-10-12 T1-276
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-10-12 T1-275
Dėl Dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2022-10-12 T1-274
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo ir dalies patirtų sąnaudų kompensavimo bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-360 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų bei negautų pajamų kompensavimo“ 1.1, 1.2, 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2022-10-11 T1-273
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-11 T1-272
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-09-22 T1-271
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo