Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2023-03-15 T1-66
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-14 T1-65
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-14 T1-64
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-14 T1-63
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-14 T1-62
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo“ pakeitimo
2023-03-13 T1-61
Dėl 2022–2024 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metais ataskaitos patvirtinimo
2023-03-13 T1-60
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-227 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2023-03-13 T1-59
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2023-03-13 T1-58
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-02-20 T1-57
Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui
2023-02-14 T1-56
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-02-13 T1-55
Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui
2023-02-13 T1-54
Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties keitimui
2023-02-13 T1-53
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2023-02-13 T1-52
Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn
2023-02-13 T1-51
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-02-13 T1-50
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-02-13 T1-49
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-101 "Dėl Leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
2023-02-13 T1-48
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo
2023-02-13 T1-47
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
2023-02-10 T1-46
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2023-2025 metams sąrašų patvirtinimo
2023-02-10 T1-45
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo
2023-02-10 T1-44
Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.
2023-02-10 T1-43
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais ir teisės akto pripažinimo netekusiu galios
2023-02-10 T1-42
Dėl gaisrų prevencijos Kretingos rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos priemonių plano ataskaitos už 2022 m.
2023-02-10 T1-41
Dėl Kretingos muziejaus 2023 metų veiklos plano tvirtinimo
2023-02-10 T1-40
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2023-02-10 T1-39
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais ir teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2023-02-10 T1-38
Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu
2023-02-10 T1-37
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2023-02-10 T1-36
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-02-10 T1-35
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-02-10 T1-34
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2023-02-10 T1-33
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-02-10 T1-32
Dėl patalpų nuomos
2023-02-10 T1-31
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-02-10 T1-30
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-02-09 T1-29
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-02-09 T1-28
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-02-08 T1-27
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2022 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai
2023-02-08 T1-26
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2023-02-08 T1-25
Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo
2023-02-08 T1-24
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-01-31 T1-23
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2023-01-31 T1-22
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo
2023-01-30 T1-21
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo
2023-01-19 T1-20
Dėl Kretingos rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-01-17 T1-19
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-01-17 T1-18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-01-16 T1-17
Dėl atstovų į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdymo organų narius delegavimo
2023-01-16 T1-16
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-434 „Dėl atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatų“ pakeitimo
2023-01-16 T1-15
Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą
2023-01-16 T1-14
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą
2023-01-16 T1-13
Dėl Kretingos rajono kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2023-01-16 T1-12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2023-01-16 T1-11
Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
2023-01-13 T1-10
Dėl Kretingos rajono savivaldybės premijų už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-01-13 T1-9
Dėl Kretingos rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-01-13 T1-8
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-01-13 T1-7
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-01-13 T1-6
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendime Nr. T2-275 „dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“
2023-01-13 T1-5
Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu
2023-01-10 T1-4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-01-10 T1-3
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio
2023-01-10 T1-2
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2023 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2023-01-06 T1-1
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-12-30 T1-375
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2022-12-30 T1-374
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo
2022-12-14 T1-373
Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kretingos rajono gyventojams dydžių nustatymo
2022-12-13 T1-372
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-181 "Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas" pakeitimo"
2022-12-13 T1-371
Dėl projekto "Kasdienybės įprasminimas" įgyvendinimo
2022-12-13 T1-370
Dėl vidaus sandorio sudarymo
2022-12-13 T1-369
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
2022-12-13 T1-368
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-12 T1-367
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-12-12 T1-366
Dėl Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro dalininko teisių perdavimo
2022-12-12 T1-365
Dėl Antano Vaičiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos miesto seniūnijoje
2022-12-12 T1-364
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos tvirtinimo
2022-12-12 T1-363
Dėl investicinio projekto „Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato (Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r.) energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę
2022-12-12 T1-362
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-12-12 T1-361
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-12-12 T1-360
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties keitimui
2022-12-09 T1-359
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2022-12-09 T1-358
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašas
2022-12-09 T1-357
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-12-09 T1-356
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-09 T1-355
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo
2022-12-09 T1-354
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo nr. T2-263 „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo
2022-12-09 T1-353
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-284 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2022-12-09 T1-352
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-09 T1-351
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2022-12-09 T1-350
Dėl akligatvių pavadinimų suteikimo Vydmantų seniūnijoje
2022-12-09 T1-349
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo
2022-12-09 T1-348
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-12-08 T1-347
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo
2022-12-08 T1-346
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2022-12-08 T1-345
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2022-12-08 T1-344
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-81 „Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo“ pakeitimo
2022-12-08 T1-343
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-08 T1-342
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo