Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2022-09-19 T1-257
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų maitinimo piniginių normų patvirtinimo
2022-09-19 T1-256
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-101 "Dėl Leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-09-19 T1-255
Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-09-19 T1-254
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės saugomais pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-09-19 T1-253
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo
2022-09-19 T1-252
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-09-19 T1-251
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2022-09-19 T1-250
Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo
2022-09-19 T1-249
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-155 "Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo" pakeitimo
2022-09-19 T1-248
Dėl viešosioms Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms privalomų 2022–2023 m. veiklos užduočių skyrimo
2022-09-16 T1-247
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendime Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-09-01 T1-246
Dėl Egidijaus Viskonto atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų, praradus pasitikėjimą
2022-08-18 T1-245
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-08-17 T1-244
Dėl Egidijaus Viskonto tarnybinio nusižengimo
2022-08-16 T1-243
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-242
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-241
Dėl privačių patalpų pirkimo, adresu Vilniaus g. 18, Kretingoje
2022-08-16 T1-240
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-239
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-238
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-237
Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-08-12 T1-236
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ kainų nustatymo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-235
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-234
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-233
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-08-12 T1-232
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 "Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo
2022-08-12 T1-231
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-08-12 T1-230
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-08-12 T1-229
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-228
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 "Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2022-08-12 T1-227
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-11 T1-226
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendime Nr. T2-192 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo"
2022-08-11 T1-225
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamas regionines kultūros tarybas
2022-08-11 T1-224
Dėl negyvenamųjų patalpų Daubėnų g. 4, Dimitravo k., Kretingos sen., Kretingos r. nuomos
2022-08-11 T1-223
Dėl ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2022-08-11 T1-222
Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-08-11 T1-221
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros pakeitimo
2022-08-10 T1-220
Dėl negyvenamųjų patalpų, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos
2022-08-10 T1-219
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-86 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metams sąrašų patvirtinimo" 2 priede
2022-08-09 T1-218
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų formų patvirtinimo
2022-08-08 T1-217
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T2-227 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-08 T1-216
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-08 T1-215
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2022-06-29 T1-214
Dėl įgaliojimo balsuoti Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dalininkų susirinkime
2022-06-21 T1-213
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2022 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2022-06-21 T1-212
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-20 T1-211
Dėl butų pardavimo
2022-06-20 T1-210
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo
2022-06-20 T1-209
Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
2022-06-20 T1-208
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-06-20 T1-207
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2024 metų investicijų plano derinimo
2022-06-17 T1-206
Dėl Dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2022-06-17 T1-205
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-17 T1-204
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-17 T1-203
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo
2022-06-17 T1-202
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-17 T1-201
Dėl pritarimo
2022-06-17 T1-200
Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas
2022-06-16 T1-199
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-16 T1-198
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-06-16 T1-197
Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo
2022-06-16 T1-196
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-16 T1-195
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio priemiesčio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo
2022-06-16 T1-194
Dėl gatvės ir akligatvio pavadinimų suteikimo Vydmantų seniūnijoje
2022-06-15 T1-193
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms
2022-06-15 T1-192
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2022-06-14 T1-191
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendime Nr. T2-154 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"
2022-06-14 T1-190
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-06-14 T1-189
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2022-06-14 T1-188
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
2022-06-14 T1-187
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos seniūnijoje
2022-06-14 T1-186
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo
2022-05-18 T1-185
Dėl Stasio Ruzgailos gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos miesto seniūnijoje
2022-05-18 T1-184
Dėl projekto „Tūbausių tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimas“ įgyvendinimo
2022-05-18 T1-183
Dėl projekto „Darbėnų tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimas“ įgyvendinimo
2022-05-16 T1-182
Dėl Egidijaus Viskonto atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų, praradus pasitikėjimą
2022-05-12 T1-181
Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2022-05-11 T1-180
Dėl Dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo
2022-05-11 T1-179
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-11 T1-178
Dėl pritarimo VšĮ „Minijos futbolo akademija“ tapti Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos nare
2022-05-11 T1-177
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios” pakeitimo
2022-05-11 T1-176
Dėl savivaldybės dalies gyvenamojo namo pardavimo
2022-05-11 T1-175
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo
2022-05-11 T1-174
Dėl strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-05-11 T1-173
Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo
2022-05-11 T1-172
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-05-11 T1-171
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-05-10 T1-170
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo
2022-05-10 T1-169
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo
2022-05-10 T1-168
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl paramos Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikiamų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-10 T1-167
Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo
2022-04-20 T1-166
Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-04-19 T1-165
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 215-02-27 sprendimo Nr. T2-36 "Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2022-04-19 T1-164
Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų ataskaitų
2022-04-19 T1-163
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo
2022-04-19 T1-162
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo
2022-04-19 T1-161
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-19 T1-160
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2–259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-19 T1-159
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-04-19 T1-158
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise