Teisės aktai

Data Nr. Pavadinimas
2023-11-30 T2-341
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-30 T2-340
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo
2023-11-30 T2-339
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-30 T2-338
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-30 T2-337
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-30 T2-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-30 T2-335
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-30 T2-334
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-11-30 T2-333
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2023 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2023-11-30 T2-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų skyrimo premijoms už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams
2023-11-30 T2-330
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-329
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-328
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-327
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-326
Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo
2023-11-30 T2-325
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2023-11-30 T2-324
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo Kretingos rajono savivaldybės valdomiems akligatviams ir ne aukštesnės kaip Ds kategorijos pagalbinėms gatvėms urbanizuotose teritorijose finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-11-30 T2-323
Dėl keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kretingos rajono savivaldybėje taisyklių ir keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-11-30 T2-322
Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Kretingos rajono savivaldybėje
2023-11-30 T2-321
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2023-11-30 T2-320
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-222 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-319
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus“ pakeitimo
2023-11-30 T2-318
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo
2023-11-30 T2-317
Dėl žemės mokesčio sumažinimo už 2023 metus
2023-11-30 T2-316
Dėl pritarimo projekto „Sidabrinės Baltijos atostogos. Tvarios, sidabriniam amžiui palankios, svetingumo ir mėlynojo paveldo infrastruktūros plėtros skatinimas pietų Baltijos teritorijoje“ įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui“ pripažinimo netekusiu galios
2023-11-30 T2-315
Dėl pritarimo projekto „Centralizuoto šildymo sistemų dekarbonizavimas“ įgyvendinimui
2023-11-30 T2-314
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-11-30 T2-313
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2023-10-26 T2-312
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:1055) Kretingos m., pirkimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn
2023-10-26 T2-311
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-10-26 T2-310
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-10-26 T2-309
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-10-26 T2-308
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-10-26 T2-307
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-10-26 T2-306
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2023-10-26 T2-305
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos turgus“ įstatinio kapitalo didinimo
2023-10-26 T2-304
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Kretingos autobusų parko įstatinio kapitalo didinimo
2023-10-26 T2-303
Dėl savivaldybės turto investavimo
2023-10-26 T2-302
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-10-26 T2-301
Dėl Kretingos rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų iš dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-10-26 T2-300
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl narių delegavimo į Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybos narių atrankos komisiją“ pakeitimo
2023-10-26 T2-299
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo
2023-10-26 T2-298
Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir pagalbos sutarties pasirašymui
2023-10-26 T2-297
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto Bendrosios programos (Nr. 01) priemonių „Gyvenkime saugiai“ ir „Stabdyk nusikalstamumą“ dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-10-26 T2-296
Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo
2023-10-26 T2-295
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl įgaliojimų suteikimo švietimo skyriaus vedėjui“ pripažinimo netekusiu galios
2023-10-26 T2-294
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą
2023-10-26 T2-293
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kretingos muziejaus tarybą
2023-10-26 T2-292
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, tvirtinimo
2023-10-26 T2-291
Dėl pavedimo vykdyti surinktų maisto ir (ar) virtuvės atliekų apdorojimą ir dėl pritarimo projekto „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ įgyvendinimui
2023-10-26 T2-290
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-292 „Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos kainos nustatymo“ pakeitimo
2023-10-26 T2-289
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-10-13 T2-288
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-10-13 T2-287
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-286
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
2023-09-28 T2-285
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo
2023-09-28 T2-284
Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2023-09-28 T2-283
Dėl sutikimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2023-09-28 T2-282
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo
2023-09-28 T2-281
Dėl įsipareigojimo
2023-09-28 T2-280
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-279
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl paramos Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikiamų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-278
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 "Dėl priėmimo į Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2023-09-28 T2-277
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-276
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-275
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-274
Dėl pritarimo projekto „Kretingos dvaro sodybos spirito varyklos pastato tvarkybos ir kapitalinio remonto darbai“ įgyvendinimui
2023-09-28 T2-273
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-272
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-271
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-270
Dėl Kretingos sporto mokyklos Kretingos sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2023-09-28 T2-269
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybėje vykstančių posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-28 T2-268
Dėl sutikimo pertvarkyti UAB „Kretingos turgus“ į savivaldybės įmonę
2023-09-28 T2-267
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023–2027 metų nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo
2023-09-28 T2-266
Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo
2023-09-28 T2-265
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2023-09-28 T2-264
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-09-28 T2-263
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-262
Dėl mokyklinių autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise
2023-08-31 T2-261
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Darbėnų seniūnijoje
2023-08-31 T2-260
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2023-08-31 T2-259
Dėl sutikimo nurašyti turtą
2023-08-31 T2-258
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-08-31 T2-257
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms
2023-08-31 T2-256
Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
2023-08-31 T2-255
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-79 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-254
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-222 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-253
Dėl kietojo ar kitokio kuro vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo
2023-08-31 T2-252
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prijungimo būdu“ pripažinimo netekusiu galios
2023-08-31 T2-251
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-122 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-250
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-249
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-248
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-156 „Dėl Savivaldybės Kolegijos sudarymo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-247
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2023-08-31 T2-246
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-245
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2023-08-31 T2-244
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2023-08-31 T2-243
Dėl lėšų skyrimo projektui „Plėtoti ir modernizuoti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą Kretingos rajono savivaldybėje“
2023-08-31 T2-242
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo