Telefono ryšio numerių rašymas

Valstybinė kalba

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr. 1V-1162. Šiose taisyklėse nurodytas telefono numerių grupavimas, simbolių vartojimas, atkreiptas dėmesys į tarpus tarp miesto kodo ir telefono numerio, praktiškai panaikintas toninio parengties signalo simbolis (~), kadangi beveik visoje Lietuvos teritorijoje įdiegtas skaitmeninis telefono ryšys.

Vartojamos santrumpos:

Telefonas – tel.

Faksas – faks.

Mobilusis telefonas – mob.

 

Nacionaliniai ryšio numeriai rašomi taip:

Tel. (8 445) 75 117 (tarp kodo ir numerio paliekamas dvigubas tarpas)

Faks. (8 445) 52 448

Mob. 8 616 41 382

Telefono ryšio numerio skaitmenys gali būti grupuojami ir taip: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.

 

Tarptautinio ryšio numeriai rašomi taip:

Tel. +370 445 75 117

Faks. +370 445 52 448

Mob. +370 616 41 382

 

Kai rašomi tarptautiniai numeriai, galima vartoti: telephone arba tel., fax., mobile arba mob.

Kai nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, jie atskiriami horizontalia linija:

Tel.       (8 445) 75 117
          +370 445 75 117

 

Simbolis + (pliusas) rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir reiškia, kad būtina rinkti tarptautinį kodą (prefiks1), kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties (miesto, rajono) kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.