Padalyvio vartojimo klaidos

Valstybinė kalba

Padalyvis nevartotinas šiais atvejais:

  1. Šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose (vietoj pusdalyvio ar dalyvio), pvz.: Kuo remiantis (taisoma remdamasis) laikraštis skelbia tokią informaciją? Atsižvelgiant (taisoma Atsižvelgdamas) į susidariusią padėtį, įsakau.... Pažvelgus (taisoma Pažvelgę) į šias nuotraukas, pastebėsime tam tikrą ryšį. Jos elgiasi nepažeidžiant (taisoma nepažeisdamos) taisyklių.
  2. Būtojo kartinio laiko padalyvis nevartotinas tikslui reikšti su jungtuku kad (taip pat su idant), pvz.: Kad apsisaugojus (taisoma: Kad apsisaugotumėt; Norėdami apsisaugoti) nuo gripo, gerkite čiobrelių arbatą. Reikia perskaičiuoti sąskaitą, kad išvengus (taisoma kad būtų išvengta; norint išvengti) atsitiktinių klaidų. Idant tvirčiau pasijutus (taisoma Idant; Kad tvirčiau pasijustume; Norint tvirčiau pasijusti), pravartu dar sykį atsigręžti į praeitį.
  3. Būtojo kartinio laiko padalyvis nevartotinas sąlygai reikšti su jungtuku jei(gu), pvz.: Jeigu apskaičiavus (taisoma Jeigu apskaičiuotume) nuostolius, išaiškėtų tikroji įmonės padėtis. Projektas būtų patobulintas, jei atidėjus (taisoma jei atidėtume) svarstymą.