Apie „užmanymą“ ir „užklausimą“

Valstybinė kalba

Kada nevartotinas daiktavardis „užmanymas“?

Daiktavardis užmanymas nevartotinas reikšme „sumanymas“.

Žodžio užmanyti reikšmė – „panorėti, įsigeisti“, pvz.: Jau ką užmanys, tai neatkalbėsi. Dar ko neužsimanysi! Užsimaniau valgyti.

 

Ar galima dokumentą vadinti „užklausimu“?

Užklausimas – netinkamas žodis. Specialaus klausimo reikšme vartojamas žodis paklausimas. Tai dažniausiai pareigūnui pateikiamas klausimas, apimantis tam tikrą problemą, pvz.: Į Seimo nario paklausimą atsakė vidaus reikalų ministras. Konstitucija nustato teisę kreiptis su paklausimu į Konstitucinį Teismą.

Taisytini sakiniai: Turi teisę žodžiu arba raštu kreiptis su užklausimu (taisoma paklausimu) į valstybės institucijas. Išsiuntė viešą užklausimą (taisoma paklausimą) apie krovinio paiešką.

Daiktavardis paklausimas vartojamas su veiksmažodžiu pateikti, o ne paduoti.