Verslo licencijos ir leidimai

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą  atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas.

Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą išorinei vaizdinei reklamai įrengti. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą pateikiama Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Leidimas išduodamas seniūnijose.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Licencijos, leidimai

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, nuolat gyvenantys Kretingos rajono savivaldybėje ne daugiabučiame name, ir norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis, įrašytus į Pavojingų šunų veislių sąrašą (Amerikiečių Stafordšyro terjerus, Stafordšyro bulterjerus, amerikiečių buldogus, Argentinos dogus, Fila Brasileiro (Brazilų mastifus), kangalus (Turkų aviganius), Kaukazo aviganius, Pietų Rusijos aviganius), ir jais prekiauti Kretingos rajono savivaldybėje turi gauti leidimą savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiam asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įgaliojimą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimą saugotinų medžių, krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.

Leidimų išdavimo tvarka:

 • Dėl želdinių, esančių bendro naudojimo ne miško paskirties žemėje, kirtimo, genėjimo ir pertvarkymo, prašymai teikiami Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurioje yra želdiniai ar želdynai.
 • Dėl želdinių, augančių ne miško paskirties nevalstybinėje žemėje, prašymai teikiami Kretingos  rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje yra norimi iškirsti želdiniai.
Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims , norintiems gauti leidimą organizuoti renginį Kretingos rajono viešosios vietose.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą prekiauti ir teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo. Asmuo pašymą išduoti leidimą seniūnui pateikia raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Licencijos, leidimai

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Atvejai:

 • Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis išdavimas,
 • Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis nurodytos transporto priemonės keitimas.

Išduodant leidimą, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais. Leidimas gali būti: vienkartinis, mėnesinis, metinis. Vienkartinis leidimas suteikia teisę važiuoti vieną kartą, išduodamas 7 dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti tik leidime nurodyta konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos 24 val. Leidime vienam mėnesiui ar vieneriems metams nurodoma tik pavienė didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė arba jos junginį sudarančios transporto priemonės ir jos (jų) ašių skaičius, o valstybinis numeris nenurodomas. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuria leidime nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrovos.

Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o kai transporto priemonė tampa ypač pavojinga, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų prieš važiavimą Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus savivaldybę, registruotu laišku, elektroniniu būdu.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas

Specialusis leidimas gali būti išduodamas asmenims, turintiems teisę valdyti kelio ženklo Nr. 531 ,,P“ (rezervuota) galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenims, turintiems asmenų, turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, sutikimą išduoti specialų leidimą.

Specialusis leidimas galioja tik Kretingos rajono savivaldybės valdomoje kelių, gatvių ir aikščių teritorijoje.

Specialusis leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę, kurios valstybiniai numeriai nurodyti specialiame leidime, ir tik jame tiksliai nurodytoje vietoje.

Specialusis leidimas išduodamas ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Prašymas specialiajam leidimui, suteikiančiam teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje, gauti teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu. Leidimas išduodamas atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas paštu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais rūšys:

 • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
 • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
 • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
 • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Licencijos išdavimas.

Licencijos išduodamos įmonėms (Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams), Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi teatruose, filharmonijose įrengtose viešojo maitinimo vietose, kuriose lankytojai aptarnaujami tik pramoginių renginių metu, išduodama viena licencija ir joje padaliniai (barai, bufetai ir panašiai) nenurodomi.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi viešbučių kavinėse, restoranuose, baruose (bufetuose), išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete). Jeigu iš viešbučio kavinės, restorano, baro (bufeto) alkoholiniai gėrimai tiekiami į kambariuose įrengtus minibarus, jie įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kurio jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti minibarai.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos neterminuotam laikui.

Licencijos papildymas.

Licencija papildoma, jeigu įmonė:

 • pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
 • pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
 • pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Licencijos patikslinimas.

Licencija patikslinama, jeigu įmonė:

 • prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • keičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
 • reorganizuojama ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
 • keičia licencijos rekvizitus, tiesiogiai nepriklausančius nuo licencijos turėtojo;
 • keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
 • keičia licencijos turėtojo kodą (suteikiamas naujas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtojo identifikuojantys duomenys.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Licencijos galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas stabdomas, jeigu:

 • įmonė buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų;
 • gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus;
 • paaiškėja, kad įmonė sustabdė licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir neinformavo licenciją išdavusios institucijos;
 • įmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdė licencijoje nurodytą veiklą, pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:

 • įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas pašalino pažeidimus per nustatytą terminą ir pranešė licenciją išdavusiai institucijai;
 • licenciją išduodanti institucija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą;
 • įmonė atnaujino licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraiška išduoti, papildyti, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama paraiškoje nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencijos išdavimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurortuose, poilsio bei turizmo sezono metu išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose ir norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortuose ir kitose savivaldybės Tarybos nustatytose poilsio ir turizmo teritorijose išduodamos savivaldybės Tarybos nustatyto poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiui.

Licencijos papildymas.

Licencija papildoma, jeigu įmonė:

 • pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
 • pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
 • pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Licencijos patikslinimas.

Licencija patikslinama, jeigu įmonė:

 • prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • keičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
 • keičia automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
 • reorganizuojama ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
 • keičia licencijos rekvizitus, tiesiogiai nepriklausančius nuo licencijos turėtojo.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 10 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu, galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:

 • įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas, pašalino pažeidimus per nustatytą terminą ir pranešė licenciją išdavusiai institucijai;
 • licenciją išduodanti institucija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą;
 • įmonė atnaujino licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraiška išduoti, papildyti, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama paraiškoje nurodytu būdu.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinamas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais leidžia verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose, kuriose parduodami su tabako gaminiais susiję gaminiai vartotojui. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išdavimas.

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:

 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);
 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais – jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;
 • keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas). Juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų turimos licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinamos, jeigu:

 • juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
 • papildomos ar keičiamos licencijoje įrašytos prekybos su tabako gaminiais susijusiais gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi su tabako gaminiais susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

Galiojimo sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinių asmenų filialas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais leidžia verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose, kuriose parduodami tabako gaminiai vartotojui. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išdavimas.

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);
 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais – jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
 • keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas, papildymas. Juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų filialų turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

 • juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
 • papildomos ar keičiamos licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus. Galiojimo sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracija. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Prašymas licencijos išdavimui ir kiti reikalingi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Licencija pateikiama prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 13 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, prašymai išduoti leidimą statyti naują (-us), rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį (-ius), atlikti statinio (-ių) paprastąjį, kapitalinį remontą, pakeisti statinio (-ių) ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį (-ius) ar tęsti sustabdytą statybą: PRIIMAMI NAUDOJANTIS IS „INFOSTATYBA“ (https://www.planuojustatau.lt/).

Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statytojui (užsakovui).

Statybą leidžiantys dokumentai yra:

 • leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas rekonstruoti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą neypatingąjį statinį); nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą – pastato atnaujinimui (modernizavimui);
 • leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį statinį), atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį ir nesudėtingąjį statinį); ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;
 • leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantį neypatingąjį pastatą (patalpą, patalpas) ar inžinerinį statinį), kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
 • leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys, pastatytas ne anksčiau kaip prieš 50 metų ir nepatenkantis į kultūros paveldo objekto teritoriją ar kultūros paveldo vietovę;

TAR pastaba. 27 straipsnio 1 dalies 7 punkto redakcija galioja nuo 2027-01-01:

 • leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys;
 • leidimas tęsti sustabdytą statybą, išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus savavališkos statybos padarinius.

Jeigu išdavus statybą leidžiantį dokumentą keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą, statybos įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka apie numatomą statinių projektavimą (kai jis privalomas) turi būti informuojama visuomenė ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka reikia gauti naują statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas), išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, specialiųjų reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

 • dėl objektyvių priežasčių keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;
 • iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);
 • iki 1 m keičiami statinio ar jo dalių išorės matmenys;
 • keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija.

Statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas:

 • įsiteisėjusiu teismo sprendimu;
 • viešojo administravimo subjekto, išdavusio 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, sprendimu šiais atvejais: jeigu, pakeitus esminius statinio projekto sprendinius, šis subjektas išdavė naują statybą leidžiantį dokumentą; jeigu buvo pakeisti žemės sklypo matmenys jį padalijant į atskirus žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją) ir dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai; jeigu pasikeitė savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas) ir pagal Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio 8 dalį nepakeista savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis iki šių statybos darbų ir (ar) statybos užbaigimo procedūrų pradžios; jeigu nutraukiama savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis; statytojo (užsakovo) prašymu;
 • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu – leidimo tęsti sustabdytą statybą, jeigu statinio statyba po šio statybą leidžiančio dokumento išdavimo pakartotinai sustabdyta;
 • užbaigus statinio statybą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Architektūra ir teritorijų planavimas

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Nustatytos šios vienkartinių licencijų rūšys:

 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, taip pat Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam laikui kaip renginio trukmė.

Paraiška išduoti vienkartinę licenciją vertis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama  paraiškoje nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai