Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2021-01-18 T1-31
Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo
2021-01-18 T1-30
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo
2021-01-18 T1-29
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-28
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
2021-01-18 T1-27
Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo
2021-01-18 T1-26
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-25
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-01-18 T1-24
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-23
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-01-18 T1-22
Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2021 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2021 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo
2021-01-18 T1-21
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-01-18 T1-20
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo
2021-01-18 T1-19
Dėl sporto salių panaudos
2021-01-15 T1-18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-01-15 T1-17
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-01-15 T1-16
Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo
2021-01-15 T1-15
Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje
2021-01-15 T1-14
Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo
2021-01-15 T1-13
Dėl 2021 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo
2021-01-15 T1-12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-11
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-10
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-9
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2021-01-15 T1-8
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-7
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-6
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-105 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-01-11 T1-5
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2021-01-11 T1-4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-11 T1-3
Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu
2021-01-08 T1-2
Dėl tarnybinio nusižengimo
2021-01-08 T1-1
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-22 T1-349
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2020-12-22 T1-348
Dėl Jolantos Girdvainės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo eiti direktoriaus pareigas
2020-12-10 T1-347
Dėl nuolatinės Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
2020-12-09 T1-346
Dėl sutikimo pertvarkyti turtą
2020-12-08 T1-345
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-323 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo" pakeitimo
2020-12-08 T1-344
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2020-12-08 T1-343
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-08 T1-342
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2020-12-08 T1-341
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2020-12-07 T1-340
Dėl pritarimo indeksuoti įkainį
2020-12-07 T1-339
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
2020-12-07 T1-338
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-07 T1-337
Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo
2020-12-07 T1-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2020-12-07 T1-335
Dėl pritarimo projekto ,,Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru
2020-12-07 T1-334
Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis Kretingos rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
2020-12-07 T1-333
Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-07 T1-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-07 T1-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo
2020-12-07 T1-330
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-12-07 T1-329
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-07 T1-328
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
2020-12-04 T1-327
Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo
2020-12-04 T1-326
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-04 T1-325
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų pakeitimo
2020-12-02 T1-324
Dėl Savivaldybės buto pardavimo
2020-12-02 T1-323
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-12-02 T1-322
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2020-12-02 T1-321
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2020-11-17 T1-320
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos tvirtinimo
2020-11-16 T1-319
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2020-11-16 T1-317
Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos tvirtinimo
2020-11-16 T1-316
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo
2020-11-16 T1-315
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-14 T1-314
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-14 T1-313
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-14 T1-312
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-13 T1-311
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-13 T1-310
Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą
2020-11-13 T1-309
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2020 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2020-11-13 T1-308
Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio
2020-11-13 T1-307
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-13 T1-306
Dėl taksi stotelių įrengimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo tvirtinimo
2020-11-12 T1-305
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2020-11-12 T1-304
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo
2020-11-11 T1-303
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB "Kretingos vandenys" įstatinio kapitalo didinimo
2020-11-11 T1-302
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio mėn. 19 d. sprendimo Nr. T2-342 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo" pakeitimo
2020-11-10 T1-301
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2020-10-22 T1-300
Dėl mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-20 T1-299
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-20 T1-298
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2020-10-20 T1-297
Dėl reprezentacinio Kretingos miesto ar rajono festivalio ar pramoginio renginio statuso suteikimo ir dalinio jo finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-20 T1-296
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
2020-10-19 T1-295
Dėl pritarimo naikinti nervų ligų profilio stacionarines paslaugas Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje
2020-10-19 T1-294
Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo
2020-10-19 T1-293
Dėl Jurgio Ožeraičio gatvės pavadinimo suteikimo Kluonalių kaime, Žalgirio seniūnijoje
2020-10-19 T1-292
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos nuostatų pakeitimo
2020-10-19 T1-291
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2020-10-19 T1-290
Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo
2020-10-19 T1-289
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-288
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-287
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-286
Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo
2020-10-19 T1-285
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-284
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-255 "Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo" pakeitimo
2020-10-19 T1-283
Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį
2020-10-19 T1-282
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-19 T1-281
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2020-10-19 T1-280
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo