Organizuojamas Kretingos miesto, Laukų gatvės kapitalinio remonto projekto viešas aptarimas

Informuojame, kad yra parengtas Laukų g. KT8009, Kretingos mieste kapitalinio remonto projektas.

Statinio statybos adresas:

Kretingos miestas Laukų gatvė

Žemės sklypo kadastrinis numeris:

unikalus Nr. 4400-5527-2165

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai

Statinio kategorija:

neypatingieji statiniai

Projektą parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Tvari inžinerija, Projekto vadovė Daiva Dambrauskienė, [email protected], tel.: +37064944422

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Užsakovas: Kretingos miesto savivaldybės administracija, Savanorių g. 29, Kretinga 79111 Tel. +370 445 75113 El. paštas [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt

Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių sprendinių projektuotojui el. paštu [email protected] iki 2023-09-20

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-09-21 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės I aukšto salėje, taip pat ir nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda, Meeting ID: 844 2218 7740, Passcode: 7QvGFR.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai