Kvietimas teikti paraiškas atvirų jaunimo erdvių programai vykdyti

Programos tikslas – finansuoti Atvirų jaunimo erdvių veiklos programas, kurias įgyvendinant yra dirbama atviro darbo su jaunimu forma, kuria siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų įsitraukimą į gyvenamąją aplinką.

Didžiausia vienai programai galima skirti suma: Kretingos mieste – iki 2000 Eurų, kaimiškosiose gyvenvietėse – iki 500 Eurų.

Paraiška turi būti pateikta Kretingos rajono savivaldybės administracijai, adresu Savanorių g. 29A, Kretinga, iki 2022 m. sausio 30 d. arba gauta paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki sausio 30 (įskaitytinai).

Paraiška, atnešta po sausio 30 d. nepriimama. Vokas, gautas registruotu paštu su pašto žymą, rodančia, kad paraiška išsiųsta po sausio 30 d. grąžinama tiekėjui.

Informaciją dėl paraiškų teikimo ir vykdymo teikia jaunimo reikalų koordinatorė Inga Biliūnaitė-Rušinskė tel. +370 445 72145, mob. Tel. +370 687 11662 arba el. p. [email protected].

Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo paraiška

Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatai

Lėšų panaudojimo ataskaita

Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo dalykinė ataskaita

Susiję skelbimai