Abiturientus kviečiame prisidėti prie saugesnės Lietuvos kūrimo - tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnu

Lietuvos kalėjimų tarnyba, siekdama skatinti profesijos patrauklumą, kviečia asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnu ir prisidėti kuriant modernią bausmių vykdymo sistemą, įgyvendinant dinaminės apsaugos metodą ir palaikant puoselėjamas vertybes – atvirumą, profesionalumą, progresyvumą, pasitikėjimą, pagarbą žmogaus teisėms. Bausmių vykdymo sistemos pareigūno darbas labai įdomus ir pilnas iššūkių. Darbas skirtas komunikabiliems, drąsiems ir pilietiškiems asmenims.

„Bausmių vykdymo sistemoje nuolat ieškome įvairių specialybių darbuotojų, čia pritaikomi skirtingi žmonių talentai ir gebėjimai. Jau netrukus vidurinį išsilavinimą įgiję mokyklų abiturientai rinksis tolesnį savo karjeros kelią, todėl jaunuolius ir jaunuoles kviečiame prisijungti prie bausmių vykdymo sistemos ir tapus šios sistemos pareigūnu prisidėti prie saugesnės Lietuvos kūrimo“, - sako Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Virginijus Kulikauskas.

Dirbant pareigūnu suteikiamos šios socialinės garantijos: sveikatos ir gyvybės draudimas visam tarnybos laikui, kompensacija už važiavimą į tarnybos vietą, padengiamos būsto nuomos išlaidos, užtikrinama galimybė išeiti į pareigūnų pensiją ištarnavus 25 metus. Visi pareigūnai aprūpinami tarnybinėmis uniformomis.

DĖMESIO: NAUJIENA! Lietuvos kalėjimų tarnyba - pirmoji iš visų statutinių institucijų nuo šių metų rugsėjo mėnesio planuoja profesinį mokymą organizuoti pameistrystės mokymo forma kalėjimuose. Kursantai, mokslo pradžioje Kompetencijų ugdymo valdyboje įgiję darbui kalėjime reikiamas bazines žinias, toliau vyksta į jų pasirinktą kalėjimą, kur, prižiūrimi pareigūno-mentoriaus, praktinių gebėjimų semiasi dirbdami praktinį darbą. Su priimtais kursantais pasirašius profesinio mokymo pameistrystės sutartis, mokymo laikotarpio metu jiems bus mokama minimali mėnesinė alga. Ši nauja mokymo forma turi užtikrinti 30 procentų teorinio rengimo ir 70 procentų praktinio darbo per visą mokymų laiką.

Kursantai, sėkmingai įvykdę visus šios programos reikalavimus ir gavę profesinio mokymo diplomą, skiriami į tarnybą Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose Alytuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Pravieniškėse, Šiauliuose ar  Vilniuje.

Pretendentų mokytis pagal bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą atrankos procedūros vykdomos kiekvienais kalendoriniais metais nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

Pagrindiniai atrankos procedūrų etapai:

  1. Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, nuo gegužės 1 d. teikia dokumentus Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybai el. paštu [email protected]
  2. Tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas).
  3. Po dokumentų patikrinimo pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti.
  4. Organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas.
  5. Organizuojamas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė.
  6. Pretendentai, sėkmingai praėję visus atrankos procedūrų etapus, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos

Susiję skelbimai