Informuojame apie parengtus detaliojo plano sprendinius

Teritorijų planavimo viešumas

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:390) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-649 „Dėl I.Ž. žemės sklypo, esančio Kretingsodžio kaime (kad. Nr. 5660/0003:390), kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos vietai parinkti) patvirtinimo“ keitimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5660/0003:390), esantis Vėjo g. 11, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. Planuojamos teritorijos plotas – 0,7463 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 43868, +370 445 51031, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. +370 615 21741, el. p. [email protected], projekto vadovas Vaidas Martinkus (atestato Nr. TPV 0056).

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 12 d. potvarkis Nr. V3-140 „Dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo“ ir 2023 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. A1-496 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 2023-07-31 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S1-721, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-12 įsakymu Nr. A1-496 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai, uždaviniai – esamos ūkininko ūkio sodybos vietos panaikinimas, žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:390), esančio Vėjo g. 11, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r., padalinimas, naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2024-03-08 iki 2024-03-22 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-23-618). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-03-08 iki 2024-03-15 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. +370 615 21741). Viešas projekto svarstymas vyks 2024-03-25, 11.00 val. plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-03-22), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-23-618).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai