Kviečiame teikti vaikų vasaros užimtumo programų paraiškas

Vaikų vasaros užimtumo programos skirtos Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio bei neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti biudžetinės švietimo įstaigos, kurių steigėjas yra Savivaldybė (toliau – Mokyklos).

Vienas Programos teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiškos teikiamos Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje iki 2023 m. balandžio 28 d.

Susiję skelbimai