Žemės nuoma ir mokesčių lengvatos

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba atleisti nuo mokesčio mokėjimo.

Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų gali kreiptis fiziniai asmenys ir Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje registruoti juridiniai asmenys, Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje turintys  nekilnojamojo turto. Prašymus dėl nekilnojamojo turto  mokesčių lengvatų nagrinėja savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta komisija.

  1. Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos esant seniūno  rekomendacijai suteikti mokesčio lengvatą ir esant įvairioms nenumatytoms, nepalankiai mokesčių  mokėtojui susiklosčiusioms gyvenimo ir ekonominės veiklos aplinkybėms, taip pat verslo vystymui nepalankioms sąlygoms, susidariusioms dėl  savivaldybės vykdomų gatvių, inžinerinių tinklų statybos ir remonto darbų.
  2. Juridiniams asmenims gali būti suteikiamos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos esant seniūno  rekomendacijai suteikti  mokesčio lengvatą ir esant įvairioms nenumatytoms, nepalankiai mokesčių  mokėtojui susiklosčiusioms gyvenimo ir ekonominės veiklos aplinkybėms, taip pat verslo vystymui nepalankioms sąlygoms, susidariusioms dėl  savivaldybės vykdomų gatvių, inžinerinių tinklų statybos ir remonto darbų.

 

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems susigrąžinti neteisingais sumokėtus mokesčius ir/ar juos užskaityti bei susigrąžinti permokas už žemės nuomą.

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba atleisti nuo mokesčio mokėjimo.

Juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti žemės mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, esant pareiškėjo prašymui suteikti žemės mokesčio lengvatą ir pateikti konkretūs motyvai dėl kurių prašoma suteikti šio mokesčio lengvatą.

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba atleisti nuo mokesčio mokėjimo.

Juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti žemės nuomos mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, esant pareiškėjo prašymui suteikti mokesčio lengvatą ir pateikti konkretūs motyvai dėl kurių prašoma suteikti šio mokesčio lengvatą.

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Priimti juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas ir jas patvirtinti.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos gali būti pristatomos (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar elektroninėmis priemonėmis). Deklaraciją teikiant tiesiogiai ji turi būti pasirašyta.

Deklaraciją teikiant elektroninėmis priemonėmis ji teikiama per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Priimta ir patvirtinta deklaracija juridiniams asmenims grąžinama tokiu būdu, kokiu buvo pateikta, jei deklaracijos teikėjas nepageidauja jos gauti kitu būdu.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino – einamųjų metų lapkričio 15 d.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Biudžetas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikus prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.

Juridiniai ir fiziniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 d.. Asmenys, pateikę prašymus išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo pilnai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 110 kab., Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama jam atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Biudžetas

Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems susigrąžinti neteisingais sumokėtus mokesčius ir/ar juos užskaityti bei susigrąžinti permokas už žemės nuomą.

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas