Paraiškų teikimas, ataskaitos ir projektai

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus dėl valstybės nuosavybės teise priklausančių drenažo sistemų statinių remonto. Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip 12,5 cm. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto.

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Žemės ūkis