Paraiškų teikimas, ataskaitos ir projektai

Paslauga teikiama geodezininkams norintiems savivaldybės teritorijoje vykdyti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus. Topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (priduodami dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus, elektros, drenažo, šilumos tinklai) priimami ir tikrinami naudojant topografinės ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS).

Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TIIIS paslauga). Savivaldybės teritorijos geodezinė, kartografinė medžiaga bei erdvinių duomenų rinkiniai geodezininkui pateikiami per TIIIS paslaugą.

Paslaugos aprašymas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Architektūra ir teritorijų planavimas

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus dėl valstybės nuosavybės teise priklausančių drenažo sistemų statinių remonto. Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip 12,5 cm. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto.

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Žemės ūkis