Verslininkai, planuojantys vasarą įdarbinti jaunuolius, kviečiami teikti dokumentus

Kretingos rajono savivaldybė kviečia rajone veiklą vykdančius darbdavius teikti dokumentus ir dalyvauti Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programoje. Šioje programoje dalyvausiantiems bei jaunuolius įdarbinusiems darbdaviams bus skiriamos Savivaldybės kompensacijos, tai yra:

  • per mėnesį ½ MMA už jauną žmogų (14–16 metų), įdarbintą pagal darbuotojo darbo normą, tai yra trisdešimt valandų per savaitę.
  • per mėnesį ½ MMA už jauną žmogų (16–18 metų), įdarbintą pagal darbuotojo darbo normą, tai yra keturiasdešimt valandų per savaitę.
  • kompensuojamų išlaidų periodas – liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Programoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir įstaigos, piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla. Visi darbdaviai veiklą turi vykdyti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

Dalyviai apie dalyvavimą Programoje praneša tokia tvarka:  jauni žmonės, susitarę su būsimu darbdaviu ar darbdaviai, susitarę su jaunu žmogumi, suderina dalyvavimą programoje ir registruojasi pas Kretingos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorių (vyr. specialistą) el. paštu [email protected], užpildydami nustatytą formą (1 priedas) ir sutikimą dėl duomenų tvarkymo (3 priedas). Dokumentus galima teikti iki birželio 15 d. el. laiške nurodant, kad norite dalyvauti Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programoje.

Detalesnę informaciją ir konsultacijas apie programos įgyvendinimą teikia Jaunimo reikalų koordinatorė Inga Biliūnaitė-Rušinskė, tel. +370 687 11662, el. paštu [email protected].

Susiję skelbimai