Vyksta kandidatų į Kretingos seniūnijos seniūnaičius registravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 4 punktu, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-222 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 4 d. potvarkiu Nr. V3-283 „Dėl seniūnaičių rinkimų“ ir Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 03 d. potvarkiu Nr. V3-414 „Dėl seniūnaičių rinkimų“ Kretingos seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai Ankštakių, Žibininkų, Padvarių I-ojoje, Klibių seniūnaitijose

Kandidatai į seniūnaičius Ankštakių, Žibininkų seniūnaitijose registruojami iki 2023 m. spalio 13 d. Kretingos seniūnijoje (Kretinga, Vilniaus g. 8). Klibių ir Padvarių I-ojoje seniūnaitijose bus balsuojama už pasiūlytus kandidatus pirmiau vykusiuose rinkimuose, tačiau nedalyvavus 5 procentams seniūnaitijos gyventojų. Rinkimai vyks nuo 2023 m. spalio 23 d. iki 2023 m. spalio 27 d. įskaitytinai, Kretingos seniūnijoje (Kretinga, Vilniaus g. 8) ir elektroninių ryšių priemonėmis Kretingos rajono savivaldybės balsavimo sistemoje.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.  Seniūnaitis yra renkamas 4 metams ir dirba visuomeniniais pagrindais.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

  1. Įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.
  2. Yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.
  3. Yra Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.
  4. Asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Informacija teikia Kretingos seniūnijos seniūnė Sigita Riepšaitė.

Susiję skelbimai