Vyks Kretingos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

2021 m. lapkričio 12 d. 10 val. vyks Kretingos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkės projektas:

  1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti iš valstybės biudžeto planuojamų skirti lėšų ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos lėšų minėtiems projektams įgyvendinti.
  2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijoje gautų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų ir jų atitikties formaliesiems kriterijams, nurodytiems Nuostatų 34 punkte (projektų atmetimo/neatmetimo).
  3. Dėl pagrindinių Projektų vertinimo procedūrų (vertinimo anketos, kriterijų, anketų pateikimo terminų).
  4. Dėl Projektų paskirstymo komisijos nariams.

Pateikti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai

Susiję skelbimai