Vyks ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2021 m. birželio 9 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

<...>;

14. Senkapio II, vad. Markapiais, Žvyro kalnu (6254), Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos nereikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senkapis yra registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: 1) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“; 2) Departamento lėšomis 2020 m. atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų (vietovių ir vertingųjų savybių atskleidimui) rezultatai.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Neužfiksavus archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, panaikinti apsaugą.

Aktu siūloma: Atsižvelgiant į 2020 m. archeologinių tyrimų, kurių metu nebuvo rasta kapų, pavienių žmonių kaulų, archeologinių radinių, kultūrinio sluoksnio ar kitų archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių rezultatus, bei pateiktas paveldosaugines išvadas, jog senkapis greičiausiai sunaikintas kasant žvyrą arba neteisingai lokalizuotas, kapinynui siūloma panaikinti apsaugą (Akto projekto Priedas Nr. 4. Pažyma dėl teisinės apsaugos nuėmimo; Budvydas, U. Senkapio II, vad. Markapiais, žvyro kalnu (6254) teritorijos, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemės k., 2020 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų pažyma).  

15. Kūlsodžio kapinyno, vad. Kapkalniu (6237), Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Kūlsodžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas yra registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija.

Aktu siūloma: Apibrėžti kapinyno teritoriją, jo plotą padidinant (apibrėžiant teritoriją palikto sklypo ribomis, priderinant prie gretimų preliminariai ir kadastriškai matuotų sklypo ribų, tokiu būdu kiek padidinant ją pietryčių, vakarų-šiaurės vakarų ir rytų kryptimis). Vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos. Siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Susiję skelbimai