Visuomenės informavimas apie numatomo, vieno buto gyvenamojo namo projektavimą

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kalvos g. 17, Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0004:504.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama  : -.

Būsima: Gyvenamos paskirties(vieno buto) pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Dalius Santockis (kvalifikacijos atestatas Nr. 37830, išduotas nuo 2017 12 15), tel. Nr. +370 600 23776, el. paštas: [email protected]; UAB ,, Siekis‘‘, Šventosios g. 56D Kretinga, tel. Nr. +370 600 23776, el. paštas: [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

K. J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šventosios g. 56D, Kretinga, tel. Nr. +370 600 23776, darbo dienomis 09:00-18:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-03-09,  el. paštu:  [email protected], tel. Nr. +370 600 23776, Šventosios g. 56D, Kretinga.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Esant ekstremaliajai situacijai, viešas susirinkimas vyks 2022-03-09, 15.00 val. elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda: Join  Zoom Meeting

Meeting ID: 845 8769 3369

Passcode: WYNG6v

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai