Visuomenės informavimas apie numatomo, sandėliavimo paskirties pastato Kretinga, Palangos g. 30C, statybos projektą

Visuomenės informavimas apie numatomo, sandėliavimo paskirties pastato – sandėlis, Kretinga, Palangos g. 30C, statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretinga, Palangos g. 30C (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0003:444).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.9. sandėliavimo paskirties pastatai pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas, architektas Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. 409, išduotas nuo 2013 11 15), el. paštas [email protected], UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1, Klaipėda, el. p.  [email protected], tel. (8 46)493322.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „AMAZIS“, a.k. 161746930, buveinės adresas:. Vytauto g. 71, LT-97132 Kretinga, tel. +3704457735

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Kartografiniai projektai“ ofiso patalpose: Gegužės g. 1, Klaipėda, el. p.  [email protected] , tel. (8 46)493322, darbo dienomis 08:00-17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-07-15, [email protected] , tel. (8 46)493322., Gegužės g. 1, Klaipėda.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Savanorių g. 29A, Kretingos m., 2021-07-15, 15:00 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose. Karantino pratęsimo atveju, viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, susirinkimo nuoroda: https://join.skype.com/O2galxWbJDrc

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai