Visuomenės informavimas apie numatomo, gydymo paskirties pastato projektavimą (susirinkimas neįvyks)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos m., Žemaitės al. 1, kad. Nr. 5634/0006:154

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ Visuomeninės paskirties teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gydymo paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), tel. Nr. +370 686 06110, el. paštas [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), el. paštas [email protected], UAB „Archko“, Klaipėdos m., Turgaus a. 27, tel. Nr. +370 686 06110, el. paštas [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė, Kretingos m., Žemaitės al. 1, tel. Nr. +370 445 79016 el. paštas [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Klaipėdos m., Turgaus a. 27, tel. Nr. +370 686 06110, darbo dienomis iki 2022-09-30 08:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-09-30, el. paštu [email protected], tel. Nr. +370 686 06110, Klaipėdos m., Turgaus a. 27.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas svarstymas, turėjęs vykti nuotoliniu būdu, 2022-10-03, 15:00 val., atšaukiamas.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai