Visuomenės informavimas apie numatomo, gydymo paskirties pastato projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Žemaitės al. 1, Kretingos m., kad. Nr 5634/0006:154

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ Visuomeninės paskirties teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gydymo paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), tel. nr. +370 686 06110, el. paštas [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), el. paštas [email protected], UAB „Archko“, Turgaus A.27, Klaipėdos m., tel. nr. +370 686 06110, el. paštas [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Kretingos rajono savivaldybės VŠĮ Kretingos ligoninė, Žemaitės al. 1, Kretingos m. tel. +370 445 79016 el. paštas [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Turgaus A.27, Klaipėdos m., tel. Nr. +370 686 06110, darbo dienomis iki 2022-10-26d 08:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-10-26, el. paštu [email protected], tel. Nr. +370 686 06110, Turgaus a. 27, Klaipėdos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu, 2022-10-27, 15:00 val. nuoroda.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai