Visuomenės informavimas apie numatomo, daugiabučio gyvenamojo namo Melioratorių g. 73, Kretingos m., projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Melioratorių g. 73, Kretingos m., kad. Nr. 5634/0008:42.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

kita/daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (6.3).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), tel. nr. +370 686 06110, el. paštas [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), el. paštas [email protected], UAB „Archko“, Turgaus A.27, Klaipėdos m., tel. nr. +370 686 06110, el. paštas [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

D. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Turgaus A.27, Klaipėdos m., tel. Nr. +370 686 06110, darbo dienomis 08:00-17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-08-05,  el. paštu  [email protected], tel. Nr. +370 686 06110, Turgaus A.27, Klaipėdos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2021-08-05, 17:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai