Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo statybos projektą

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Jokūbavo k., Klaipėdos g. 32., sklypo kad. Nr. 5617/0002:652 Jokūbavo k.v.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (STR 1.01.03:2017, punktas 6.1.); statinio kategorija – nesudėtingas statinys (STR 1.01.03:2017).

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Kartografiniai projektai“, projekto vadovas - Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15), tel. nr. +370 445 78199, el. paštas [email protected].

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

R. S.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniai pasiūlymais galima iki 2021-03-15 UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, esančiose Vytauto g. 17, II a., Kretinga, darbo dienomis 08:00 – 17:00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – +370 445 78199) ir Kretingos rajono savivaldybės svetainėje.

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui gali teikti: raštu – UAB "Kartografiniai projektai“, adresu Vytauto g. 17, Kretinga; el. paštu – [email protected].

8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų svarstymo viešas susirinkimas vyks 2022-03-15 15:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai