Visuomenės informavimas apie numatomą, vieno buto gyvenamojo namo projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., Žibučių g. 6, kad. Nr. 5670/0005:526 Vydmantų k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / Gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (6.1.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektavimo įmonė „Arka“, Žalioji g. 22-1, Telšiai, el. p. [email protected]

Projektinių pasiūlymų rengėja arch. Birutė Bružienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A883), tel. Nr. +370 699 18478

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

V. B. ir A. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Žalioji g. 22-1, Telšiai, darbo dienomis 09:00–18:00. Laiką derinti iš anksto telefonu +370 699 18478

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-11-22, 17:00 val., el. p. [email protected], tel. Nr. +370 699 18478.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2023-11-22, 17:00 val.

Prisijungimo nuoroda

Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai