Visuomenės informavimas apie numatomą, vienbučio gyvenamojo namo Vaineikių g. 10, Darbėnų mstl., Kretingos r., rekonstravimo projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vaineikių g. 10, Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., (Sklypo kadastro Nr. 5604/0010:72)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (6.1.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas Vytautas Grykšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1945, išduotas nuo 2021-03-03), tel. Nr. 8 622 88580, el. p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

I. D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Vaineikių g. 10, Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., darbo dienomis 17:00 - 18:00 iki 2021-08-30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-08-30 el. p. [email protected], tel. Nr. 8 622 88580, J. Jablonskio g. 35B, Kretingos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas numatomas 2021-08-31 15:00

Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, projektinių pasiūlymų viešinimas bus vykdomas elektroninėje erdvėje adresu:

https://us04web.zoom.us/j/71309615473?pwd=UXRHcnBwOWhCRHJJRklVOGNoZlBQdz09

Susirinkimo ID: 713 0961 5473

Slaptažodis: r7cCe3

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai