Visuomenės informavimas apie numatomą, pusiau požeminės konteinerių aikštelės, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos m., J. Pabrėžos g. 4, kad. Nr. 5634/0008:883.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis - kita / būdas - visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kiti inžineriniai statiniai – plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Vilma Dūdienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 25760, išduotas nuo 2008-12-11), tel. Nr. +370 677 72767, el. p. [email protected], UAB „Kavesta“, Tilžės g. 48, Šilutės m., tel. Nr. +370 607 33945, el. p. [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Klaipėdos m., Tomo g. 2, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 608 38233.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Klaipėdos m., Tomo g. 2, tel. Nr. +370 608 38233, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-10-05, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 677 72767, Šilutės m., Tilžės g. 48.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas nuotoliniu būdu 2022-10-06, 15:00 val., Meeting ID: 823 326 5995, Passcode: cFr2U9.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai