Visuomenės informavimas apie numatomą projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą, pastato unik. Nr. 5698-0007-7014, Ilgoji g. 16, Laukžemės k., Kretingos r. sav., kapitalinio remonto, keičiant paskirtį iš kultūros į gyvenamąją -įvairių socialinių grupių asmenims projektavimą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Ilgoji g. 16, Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r., kadastrinis Nr. 5647/0002:177 Laukžemės k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esamas pastatas - darželis, kultūros paskirties. Paskirtis keičiama į gyvenamąją (įvairių socialinių grupių asmenims).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB ”Restitas”, Taikos pr. 24, 91222 Klaipėda, tel. +370 463 83442, el. paštas [email protected], projekto vadovė - Onutė Klionauskienė (atestato Nr. 2161), architektė Ingrida Kiminiutė (atestato Nr. A1080).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Privatus asmuo R.B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2023 m. rugpjūčio 30 d. iki 2023 m. rugsėjo 13 d. (imtinai), darbo dienomis 8-17 val., pasiūlymų rengėjo UAB “Restitas” patalpose, adresu Taikos pr. 24, Klaipėda (iš anksto susitarus), arba internetinėje svetainėje www.kretinga.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti raštu UAB „Restitas“ Taikos pr. 24, LT 91222 Klaipėda, el. paštu [email protected]. iki rugsėjo 13 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2023 m. rugsėjo 13d., 15:00 val. nuotoliniu būdu.

Join Zoom Meeting, Meeting ID: 885 3008 3452, Passcode: 706261

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai