Visuomenės informavimas apie numatomą patalpos paskirties keitimą iš prekybos į paslaugų, adresu: Kretinga, Savanorių g. 31-1

Visuomenės informavimas apie numatomą patalpos (unikalus Nr. 5698-9001-4010:0001) paprastojo remonto projektą, keičiant patalpos paskirtį iš prekybos į paslaugų, adresu: Kretinga, Savanorių g. 31-1.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretinga, Savanorių g. 31-1. Sklypo kad. Nr: 5634/0006:419. Unikalus Nr. 5698-9001-4010:0001

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama sklypo paskirtis – kita, būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama paskirtis – prekybos paskirtis, būsima – paslaugų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovas – Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 409, išduotas nuo 2013 11 15), mob. tel. Nr. 864717414, el. paštas [email protected].

UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. nr. 867642777, el. paštas [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A.Ž.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2021-08-12, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. laiką derinti iš anksto telefonu – 8 647 17414 arba 8 46 493322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Kretingos rajono savivaldybės svetainėje https://www.kretinga.lt/.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - [email protected] iki 2021-08-12.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu š.m. rugpjūčio 12 dieną, 15:00 val. Viešojo susirinkimo nuoroda: https://join.skype.com/OxPilycyTNsg

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai