Visuomenės informavimas apie numatomą pastatų rekonstravimo projektavimą Akmenės g. 7, Kretingos m.

Visuomenės informavimas apie numatomą, blokuotų dviejų butų gyvenamojo namo rekonstravimo, dviejų vieno buto gyvenamųjų namų rekonstravimo į pagalbinio ūkio pastatą, sandėlio griovimo, Akmenės g. 7, Kretingos m., projektavimą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Akmenės g. 7, Kretingos m., kad. Nr. 5634/0008:472.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / Gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms (6.2.); pagalbinio ūkio pastatai (7.17.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovas – Rimvydas Grikšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A951, išduotas nuo 2016-09-29), tel. Nr. 8 698 83701, el. p. [email protected], UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palangos m., tel. Nr. 8 698 83701, el. p. [email protected] .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

B. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, darbo laiku 9:00 – 17:00 val. iki 2021-09-02. Tel.: 8-698-83701, el. p. [email protected]

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu – adresu: Vytauto g. 120-7, LT – 00153, Palanga; el. paštu.: [email protected] iki 2021-09-02.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2021-09-02, 16:00 val. Karantino atveju viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu jungiantis per nuoroda: https://join.skype.com/gAa5amRWTkuu

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai