Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Kretingos r., Petreikių k., Jono Jablonskio g. 133, statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Petreikių k., Jono Jablonskio g. 133. Sklypo kad. Nr. 5617/0003:208 Jokūbavo k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Negyvenamasis pastatas – paslaugų paskirties (7.4.); statinio kategorija – neypatingas statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Kartografiniai projektai“, projekto vadovas - Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15), tel. nr. 8 445 78199, el. paštas [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

M. G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniai pasiūlymais galima iki 2021-06-08 UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, esančiose Vytauto g. 17, II a., Kretinga, darbo dienomis 08:00 – 17:00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – 8 445 78199) ir Kretingos rajono savivaldybės svetainėje https://www.kretinga.lt/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui gali teikti: raštu – UAB "Kartografiniai projektai“, adresu Vytauto g. 17, Kretinga darbo dienomis 08:00 – 17:00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – 8 445 78199); el. paštu – [email protected]; žodžiu – viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų svarstymo viešas susirinkimas vyks 2021-06-08 15:00 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose Savanorių g. 29A, Kretinga. Ekstremalios situacijos (COVID-19) atveju bus pravedamas nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://join.skype.com/KLMrBVNzFiEX

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai