Visuomenės informavimas apie numatomą inžinerinių statinių rekonstravimo projektavimą

Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretinga, Savanorių g. 23A, Kad. Nr. 5634/0006:333 Kretingos m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Marius Kemzūra (kvalifikacijos atestatas Nr. A2043, išduotas nuo 2015-09-25), tel. Nr. +370 675 49740, el. p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 23A, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 445 51294.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kaunas, Savanorių pr. 194-911, tel. Nr. +370 675 49740, darbo dienomis 08:00 – 17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2024-03-01, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 675 49740, Kaunas, Savanorių pr. 194-911

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2024 m. kovo 1 d. 15:00 val. nuoroda

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai