Visuomenės informavimas apie numatomą hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemų atnaujinimo projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klibių k., Kretingos sen., kadastro Nr.5654/0001:694

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Hidrotechnikos statiniai (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 10)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris):

Gvidas Kazlauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 41314), tel. Nr. +370 656 09297, el. p. info@ projektavimas.net, UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Kretingos rajono savivaldybė,  Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga. Tel.  +370 445 51294, el. p. [email protected], kontaktinis asmuo – Raimondas Danielkus el. paštas Raimondas [email protected] , tel. +370 612 47660.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. Nr. +370 445 51294, darbo dienomis 09:00–16:00.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.kretinga.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-10-23, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 656 09297

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu.

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2023 m. spalio 23 d., 16:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą. Prisijungimo prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos nuoroda, susirinkimo ID: 889 2753 3053

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai