Visuomenės informavimas apie numatomą, gyvenamosios paskirties pastato projektavimą

Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą, Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato ir pagalbinio ūkio paskirties (garažo) pastato, Laisvės g. 58, Kretingoje, projektavimą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos m., Laisvės g. 58, kad. Nr. 5634/0007:205.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis – Kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas – skirtas gyventi vienai šeimai; pagalbinio ūkio paskirties pastatas – garažas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „Projektavimas tau“, tel. Nr. +370 640 11996, el. [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas – architektas Rinaldas Regesas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 684, išduotas nuo 2013-04-12), el. p. [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A.S; G.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Klaipėdos r.sav., Gindulių k., Žalioji g. 50, tel. Nr. +370 640 11996, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2024-03-14, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 640 11996, Klaipėdos r.sav., Gindulių k., Žalioji g. 50.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas įvyks 2024-03-15 16.00 val. nuotoliniu būdu, prisujungimo slaptažodis: agTg6f , prisijungimo id: 729 4221 9495 .

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai