Visuomenės informavimas apie numatomą, gamybos paskirties pastato, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., Verslininkų g. 6, žemės sklypo kad. Nr. 5670/0003:315 Vydmantų. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gamybos paskirties pastatas (7.8.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Gytis Zubavičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 27865, išduotas nuo 2018 12 12), tel. nr. +370 462 16071, el. paštas [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas - architektė Danutė Zubavičienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A947, išduotas nuo 2013 11 15), el. paštas [email protected], UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 2, Klaipėdos m., tel. nr. +370 462 16071, el. paštas [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Jovaigė“, Verslininkų g. 6, Vydmantų k., el. paštas [email protected]ę.lt, tel. Nr. +370 618 73569.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

J. Zauerveino g. 5-7 Klaipėdos m., tel. Nr. +370 462 16071, darbo dienomis 08:00-17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-11-30,  el. paštu  [email protected], tel. Nr. +370 462 16071.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2022-12-01 d. 16:00 val. Nuotoliniu būdu, per ZOOM platformą.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai