Visuomenės informavimas apie mokslo paskirties pastato projektavimą

Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastato, Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., rekonstravimo projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.;

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5654/0002:879;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas - Darželis, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo, unikalus Nr. 5698-2005-4017

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ‚Medstatyba“ projekto vadovas Vytautas Stukas, [email protected], tel. +370 699 21590;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Kretingos rajono savivaldybė,  Savanorių g. 29A, Kretinga; el. p.: [email protected], tel. +370 445 51294;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti galima darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (iš anksto susitarus telefonu) Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., darželis „Eglutė“ tel. +370 620 82859 ir  Ateities g.10, Vilnius, UAB „Medstatyba“, tel. +370 699 21590

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-05-04 d., 15.45 val . el. paštu:  [email protected],  paštu adresu  Ateities g.10, Vilnius, UAB „Medstatyba“

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. 2023-05-04 d. 16.00 val.

Nuoroda į prisijungimą

Meeting ID: 846 4516 4296

Passcode: 326511

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai