Visuomenės informavimas apie maitinimo paskirties pastato Mokyklos g. 82, Užpelkių k., Kretingos r., projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Mokyklos g. 82, Užpelkių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., kad. Nr. 5660/0006:193

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita / komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: maitinimo paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 313 architects, UAB, Justinas Žalys PV A1667, tel. Nr. +370 685 18666, [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 313 cable park, UAB

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos, iki 2021-07-23 16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu [email protected] arba popierinį variantą siunčiant adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilnius, iki 2021-07-23 16:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): esant ekstremaliai situacijai, viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu, 2021-07-29 nuo 15:00 val. Registracija: https://us02web.zoom.us/j/84141709474, ID: 841 4170 9474

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Susiję skelbimai