Vieno buto gyvenamojo namo, J. K. Chodkevičiaus g. 8, Kretingos m. sen., Kretingos m., rekonstravimo projektas

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo, J. K. Chodkevičiaus g. 8, Kretingos m. sen., Kretingos m., rekonstravimo projektas.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, skirti gyventi vienai šeimai. (STR 1.01.03:2017 statinių klasifikavimas).

Statybos vieta: J. K. Chodkevičiaus g. 8., Kretingos m. sen., Kretingos m, (k.nr. 5634/0008:1038).

Statybos rūšis: rekonstravimas.

Statinio kategorija: neypatingas.

Statytojas: A.  M. (tel. +370 676 09536).

Projekto rengėjas - J. Karbauskaitės (veikianti pagal pažymą Nr. 994536) Savanorių g. 28-8, Kretinga.

AD projekto vadovas – Marijus Gricius.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima J. Karbauskaitės buveinėje, Savanorių g. 28-8, Kretinga, tel. +370 682 32729, laikas 8-16 val. arba el. pašt. [email protected]

Pasiūlymus ir pageidavimus siųsti iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.  J. Karbauskaitei elektroniniu paštu arba Savanorių g. 28-8, Kretinga

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. rugpjūčio 16 d., 15:00 val. Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A,  Kretingos m.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai