Skelbiamas siūlymų apdovanoti vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu priėmimas

Medaliu apdovanojama siekiant skatinti visuomenę reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medaliu gali būti apdovanojami fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, asociacijos, mokymo, kultūros ir kitos institucijos už: krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą; filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą; visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Siūlymus gali teikti 1/3 Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių, rajono Savivaldybės institucijos, įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės.

Iki 2021 m. lapkričio 15 d. teikėjai kartu su siūlymu turi pateikti Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu kandidatų vertinimo komisijai (Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga) šiuos dokumentus ir medžiagą:

  1. išsamų gyvenimo ir veiklos aprašymą;
  2. dvi rekomendacijos (viena iš jų – kandidatą teikiančiųjų), kuriose argumentuojama, už kokius nuopelnus siūloma kandidatą apdovanoti medaliu;
  3. kita medžiaga (spausdinta leidiniuose, fotonuotraukos, vaizdo įrašai ir pan.), patvirtinanti asmens nuopelnus.

Išsamesnę informaciją teikia Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Dalia Činkienė, tel. +370 445 53525, el. p. [email protected].

Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatai

Susiję skelbimai