Skelbiamas prašymų dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo priėmimas

Kretingos rajono savivaldybė skelbia prašymų dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto priėmimą.

Prašymus gali teikti registruotos tradicinės religinės bendruomenės, veikiančios Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

Lėšos gali būti skiriamos šioms veikloms finansuoti:

 • Savivaldybės tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms priklausančių pastatų ir / ar statinių statybos, tvarkybos darbų atlikimui, patalpų pritaikymui bendruomenės poreikiams;
 • apsaugos sistemoms įrengti;
 • bažnytinio interjero remontui, tvarkymui ir / ar priežiūrai;
 • aplinkos tvarkymo darbams;
 • projektinei dokumentacijai parengti.

Tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, norinčios gauti lėšų, Savivaldybės merui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą,
 • tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos registracijos pažymėjimo kopiją (tuo atveju, kai prašymas teikiamas pirmą kartą);
 • ekonominius paskaičiavimus (sąmatas), patvirtinančius numatytus darbus;
 • nuosavybės teisę į pastatą, patalpas patvirtinančio dokumento kopiją (tuo atveju, kai prašymas teikiamas pirmą kartą).

Prašymą su pridedamais dokumentais tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija pristato vienu iš būdų:

 • siunčia paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį pristato į Savivaldybę adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga;
 • siunčia nuskaitytą prašymo originalo kopiją elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu;
 • siunčia elektroniniu paštu [email protected] nuskaitytą prašymo originalą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Siunčiant prašymą registruotu laišku ar per kurjerį, pašto atspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė prašymų priėmimo diena ir ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Prašymus pateikti iki 2024 m. vasario 29 d.

Susiję skelbimai