Skelbiamas prašymų dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo priėmimas

Kretingos rajono savivaldybė skelbia prašymų dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto priėmimą.

Prašymus gali teikti registruotos tradicinės religinės bendruomenės, veikiančios Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

Prioritetai teikiami:

  • objektams, turintiems istorinę, architektūrinę, meninę vertę, t. y. įrašytiems į Kultūros vertybių registrą;
  • objektams, kurių fizinė būklė yra blogiausia, t. y. pastatui ir / ar statiniui, kuriam skubiai reikalingi statybos, tvarkybos ar apsaugos sistemų įrengimo darbai;
  • tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kurios papildomai pritraukia lėšas iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių;
  • tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kurios pateikia leidimo iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio arba Savivaldybės administracijos planuojamiems statybos darbams atlikti kopiją.

Tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, norinčios gauti lėšų, Savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

Prašymą su pridedamais dokumentais tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija pristato vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai, siunčia pašto siunta ar įteikia pašto kurjeris adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga;
  • siunčia nuskaitytą prašymo originalo kopiją elektroniniu paštu [email protected] (galima pasiteirauti tel. +370 445 53525). Prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovo arba jo įgalioto asmens el. parašu.
  • siunčia elektroniniu paštu [email protected] nuskaitytą prašymo originalą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Siunčiant prašymą registruotu laišku ar per kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė prašymų priėmimo diena ir ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Prašymus pateikti iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Susiję skelbimai