Skelbiamas paraiškų priėmimas premijų už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams gauti

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas premijų už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams gauti.

Paraiškos priimamos iki spalio 31 d. (imtinai).

Paraiškas premijoms gauti gali teikti sportininkas, jo treneris ar sportininką parengusi sporto organizacija (toliau kartu – asmenys) teisės aktų nustatyta tvarka registruoti arba vykdo sportinę veiklą Kretingos rajono savivaldybėje.

Premijos už pasiektus sporto laimėjimus skiriamos sportininkams ir jų treneriams, kurie, teisės aktų nustatyta tvarka, yra registruoti arba vykdo sportinę veiklą Kretingos rajono savivaldybėje, reprezentuoja Kretingos rajono savivaldybę olimpinėse / paralimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos ir Lietuvos čempionatuose ir atitinka Aprašo 8 punkte nustatytus kriterijus bei pateikę Paraišką.

Premijos neskiriamos, jei premijos gavėjas:

  • vartojo dopingą, narkotines medžiagas ir tai buvo užfiksuota;
  • tuo metu atstovavo kitai savivaldybei;
  • nepateikė patvirtinančių dokumentų apie varžybose užimtą vietą;
  • pateikė melagingą informaciją apie varžybų rangą, užimtas vietas ar kitą melagingą informaciją;
  • pasiekė sporto laimėjimą trečiose pagal rangą sporto šakos varžybose.

Paraiška, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu (Aprašo 2 priedas) ir patvirtinantys dokumentai (varžybų protokolų kopijos, diplomų kopijos, liudijančios užimtas vietas, kiti  reikšmingi dokumentai laimėjimui pagrįsti) iki š. m. spalio 31 d.  siunčiami elektroniniu paštu Savivaldybės administracijai [email protected], arba paraiškos originalas su priedais, siunčiamas registruotu laišku ar per pašto kurjerį. Pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena bei ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos. Paraiška registruojama Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje.

Informacija teikiama: tel. +370 445 51192, el. p. [email protected]

Paraiškos formą ir aprašą rasite čia.

Susiję skelbimai