Skelbiamas konkursas UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir veiklos programos vertinimas.

Dokumentai teikiami Atrankos agentūrai el. paštu [email protected], temoje nurodant „Atranka į „Kretingos vandenys“ direktoriaus pareigas“, paštu arba pristatant asmeniškai adresu Verkių g. 31B-2, Vilnius.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1.    prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.    išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);

4.    kitų dokumentų, patvirtinančių kandidato atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas;

5.    gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;

6.    užpildytą kandidato anketą;

7.    savo, kaip kandidato į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 24 d. (įskaitytinai).  

Kilus pagrįstų abejonių dėl kandidato atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Atrankos agentūra gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus kandidatų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir/ ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

Nuoroda į konkurso aprašymą

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti telefonu Nr. +370 631 33360 (Atrankos agentūros įgaliotas asmuo Julija Stankevičiūtė).

Susiję skelbimai