Skelbiamas konkursas UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus pareigoms eiti

Organizuojamas konkursas į UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus pareigas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,3; mėnesinės algos kintamosios dalies dydis – 35 proc.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:

  1. prašymą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą (Viešo konkurso į UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymu Nr. A2-488 „Dėl Viešo konkurso į UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1 priedą);
  5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 2 d.

Išsamesnė informacija Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje 209 kab., Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. +370 445 51019, +370 445 72147, el. p. [email protected][email protected].

Susiję skelbimai