Skelbiamas Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone projektų konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius skelbia Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone projektų paraiškų konkursui (toliau – Konkursas) priėmimą.

Paraiškas Konkursui gali teikti Savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos, Savivaldybės teritorijoje registruotos meno ir kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, laisvieji mokytojai, tautodailininkai ir amatininkai (toliau – projekto teikėjas), vykdantys etninės kultūros veiklą iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas, įgyvendinti projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros tradicijų, nematerialaus kultūros paveldo tęstinumą ir puoselėjimą, didinančius etninės kultūros sklaidą.

Užpildytą ir pasirašytą paraiškos formą (T2-305) projekto teikėjas gali pristatyti vienu iš šių būdų: tiesiogiai, siunčia pašto siunta ar įteikia pašto kurjeris adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Ant voko būtina nurodyti „Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone projektų finansavimo konkursui“ arba siunčia nuskaitytą paraiškos originalo kopiją elektroniniu paštu [email protected].

Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena ir ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Kontaktai pasiteirauti: tel. +370 445 43860, el. p. [email protected].

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T2-305 "Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo"

Susiję skelbimai