Skelbiamas 65,61 kv. m. pastato-gydyklos, (vaistinės veiklai vykdyti) nuomos konkursas

  • Kretingos rajono savivaldybė, kodas 111106657, Savanorių g. 29A, Kretinga, vadovaudamasi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto, adresu Žemaitės al. 1, Kretinga, nuomos“, išnuomoja vaistinės veiklai vykdyti 65,61 m2 ploto pastatą–gydyklą, adresu Žemaitės al. 1, Kretingos m. (unikalus Nr. 5695-8005-6060, pastatas plane pažymėtas 6D1p). Pradinis nuomojamų patalpų 1 m2 nuompinigių dydis  – 3,92 Eur per mėnesį.
  • Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po sąskaitos gavimo (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos 17.00 val.) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
  • Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
  • Turto nuomos terminas – 10 metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki patalpų nuosavybės teisės perėjimo kitam asmeniui.
  • Patalpų nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus sudaryta per 20 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo dienos.
  • Paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos nuo 2024 m. birželio 17 d. 800 val. iki 2024 m. birželio 28 d. 12.00 val., Kretingos rajono savivaldybės administracijai (priimamajame, pirmame aukšte, 110 kab., Savanorių g. 29 A, Kretinga, paštu registruotu laišku, per kurjerį) užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui, neatplėšti iki 2024 m. liepos 4 d. 10.00 val.“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
  1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis; konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse  atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai;
  4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Susiję skelbimai